Prašičerejci

Društvo rejcev prašičev Celjske in Koroške regije
Trnoveljska cesta 1 
3000 Celje

število članov: 43

predsednik društva: Marijan Udrih
tel.: 03 / 570 21 94
GSM: 031 / 642 113

strokovni sodelavec: Anastazija Deželak
tel.: 03 / 734 08 70
GSM: 041 / 414 175

 

Društvo prašičerejcev Šmarje 
Celjska cesta 6 
3240 Šmarje

število članov: 32

predsednik društva: Aleš Kokolj
tel.: 03 / 582 11 18

strokovni sodelavec: Hiacinta Šumer
tel.: 03 / 818 30 32