Predelava živil

Tehnološki načrt

Na področju predelave živil živalskega izvora vam lahko izdelamo tehnološki načrt za ureditev klavnice za klanje:
- perutnine
- drobnice
- prašičev
- goveda.

Tehnološki načrt vsebuje razporeditev potrebnih prostorov z vrisano opremo in upoštevanjem posebnih higienskih pravil ter  tehnologijo zakola  za posamezno vrsto živali. Tehnološki načrt je usklajen z evropsko zakonodajo, ki ureja zakol živali in je sestavni del gradbene dokumentacije.


Idejna rešitev

Za preureditev obstoječih prostorov vam lahko izdelamo tudi idejno rešitev s tehnologijo in vzpostavitvijo dobre higienske prakse pri predelavi živil živalskega izvora.

***********************************************************

Za dodatne informacije v zvezi z izdelavo tehnoloških načrtov in idejnih rešitev pokličite svetovalke:

Jožica Krašovec (tel. št. 03 734 08 73), Izpostava Laško
Bernarda Brezovnik (tel. št. 839 09 13), Izpostava Mozirje
Andreja Žolnir ( tel. št. 03 710 17 84, Izpostava Žalec
Vesna Mihalič (tel. št. 03 490 75 84), Izpostava Celje

Andreja Marguč Kavc (tel. št. 03 759 18 55), Izpostava Slovenske Konjice
Marjeta Orlčnik  (tel. št. 03 818 30 31), Izpostava Šmarje pri Jelšah
Bernarda Javornik (tel. št. 02 871 06 82), Izpostava Dravograd

Danica Onuk (tel. št. 02 883 99 11) , Izpostava Slovenj Gradec in Izpostava Ravne

Irena Kos (tel 03 490 75 83), specialistka za predelavo mesa