Predhodna usposabljanja KOPOP

Povzetek:

KGZS-ZAVOD CE je v okviru izvedbe javnih naročil štev. 430-5/2014 z dne 10.7.2014 in 430-277/2014 z dne 9.1.2015 namenjenim Podpori za predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 izvedel 2 SKLOPA PREDHODNIH USPOSABLJANJ KMETOV ZA VKLJUČITEV V KOPOP.

Glavne dejavnosti:

Izvedli smo 2 SKLOPA PREDHODNIH USPOSABLJANJ KMETOV ZA VKLJUČITEV V KOPOP. Predhodna usposabljanja so bila izvedena na območju Savinjske in Koroške regije:

- Prvi sklop v obdobju od 18.11.2014 - 16.12.2014 na 23 lokacijah. Usposabljanja se je udeležilo 2.196 kmetov;

- Drugi sklop: v obdobju od 2.3.2015 - 28.2015 na 21 lokacijah. Usposabljanja se je udeležilo 1.048 kmetov.

 

Posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu 6-tih ur z vsebino:

 

Odvzem vzorcev tal za analizo (0,5 ure),

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP (0,5 ure),

Predstavitev ukrepa KOPOP (4 ure),

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam (0,5 ure),

Varovanje voda in ukrep KOPOP (0,5 ure).

Poleg usposabljanj so izvedene še naslednje aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih in vpis udeležencev v aplikacijo.

Cilj:

Ozaveščanje in spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izvajanju kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter drugih obveznih zahtev oz. običajnih kmetijskih praks.

Pričakovani rezultati:

Ozaveščenost in povečano število kmetijskih gospodarstev , ki s kmetijskimi zemljišči gospodarijo na načine, ki zmanjšujejo vplive kmetovanja na okolje, prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavljajo izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin,

Vključenost kmetijskih gospodarstev v KOPOP.