Predhodno usposabljanje kmetov za KOPOP IZ PRP 2014-2020 za leto 2016

Predhodno usposabljanje kmetov za KOPOP IZ PRP 2014-2020 za leto 2016

Povzetek:

KGZS-ZAVOD CE je v okviru izvedbe javnega naročila štev. 430-168/2015, namenjenega Podpori za predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsk-okoljsko-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020 za leto  2016 izvedel tri usposabljanja.

Glavne dejavnosti:

Na območju Savinjske in Koroške regije smo izvedli 3 predhodna usposabljanja:

- 12. 01. 2016 v Slovenj Gradcu, usposabljanja so se udeležili 3 kmetje;

- 19. 01. 2016 v Šentjurju, usposabljanja se je udeležilo 17 kmetov in

- 05. 03. 2016 v Celju, usposabljanja se je udeležilo 43 kmetov.

Skupno je bilo 63 udeležencev.

Posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu 6-tih ur z vsebino:


Odvzem vzorcev tal za analizo (0,5 ure),


Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP (0,5 ure),


Predstavitev ukrepa KOPOP (4 ure),


Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam (0,5 ure),


Varovanje voda in ukrep KOPOP (0,5 ure).


 

Poleg usposabljanj so izvedene še naslednje aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih in vpis udeležencev v aplikacijo.

Cilj:

Ozaveščanje in spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izvajanju kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter drugih obveznih zahtev oz. običajnih kmetijskih praks.

Pričakovani rezultati:

Ozaveščenost in povečano število kmetijskih gospodarstev , ki s kmetijskimi zemljišči gospodarijo na načine, ki zmanjšujejo vplive kmetovanja na okolje, prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavljajo izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin,

Vključenost kmetijskih gospodarstev v KOPOP.