Predstavitev 4 JR 4.2 - podpora za naložbe v predelavo, trženje oziorma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

V A B I L O

Obveščamo vas, da bomo za območje Savinjske in Koroške regije izvedli predstavitev

4. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

v torek, 12. junija 2018 ob 9. uri

v sejni sobi KGZ Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, Slovenj Gradec

Podpora je namenjena za naložbe v:

- - predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,

- - predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

- - trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oz. predelave,

Predstavljene bodo vrste upravičenih naložb, pogoji za pridobitev podpore, merila za ocenjevanje vlog, upravičeni stroški, finančne določbe, potrebna dokazila, …

Vljudno vabljeni!

Po predhodnem telefonskem dogovoru se lahko oglasite tudi na vaši izpostavi kmetijske svetovalne službe, kjer vam bodo predstavili razpisne pogoje.