Predstavitve javnih razpisov

V mesecu marcu 2019 vas vabimo, na predstavitev 5. javnega razpisa za podukrep 4.2  - Podpora za naložbo v predelavo, trženje oz razvoj kmet. proizvodov za leto leto 2019 in 11. javnega rapisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019 (Podnebne spremembe) - VABILO.

V mesecu februarju 2019 vas vabimo na predstavitev 5. javnega razpisa  za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmet. proizvodov za leto 2019 in 11. javnega razpisa za podkrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019 (Podnebne spremembe) - VABILO.

 

6.2.2019 - Podukrep 6.3 - seznam dokazil o začetku izvajanja aktivnosti iz poslovnega načrta

Na spletni strani AKTRP je bil objavljen seznam dokazil, ki štejejo kot ustrezna pri dokazovanju, da je po 9 mesecih od izdaje odločbe. Za morebitne podrobnejše informacije se obrnite na svojega terenskega kmetijskega svetovalca.