Pregled trenutno objavljenih javnih razpisov iz PRP 2014 - 2020

Pripravili smo obvestilo o trenutno objavljenih javnih razpisih iz PRP 2014 - 2020.
Obvestilo.