PrehranaManagement prehrane krav molznic - nova storitev
KGZS - Zavod CE vam ponuja novo storitev. Podrobneje si preberite tukaj. ...več


Govedoreja in toplogredni plini
Kako lahko zmanjšamo emisije metana, ki je eden izmed toplogrednih plinov, si preberite tukaj. ...več


Urea v mleku
Preberite si tukaj, kako je vsebnost uree v mleku odvisna od oskrbljenostjo krav molznic s hranili. ...več


10. julij 2015, Kako omilimo negativni vpliv visokih temperatur na krave molznice
Preberite si nasvete o tem kako lahko omilite negativni vpliv visokih temperatur na vaše molznice. ...več


15. 6. 2010; Preprečite poletni padec beljakovin v mleku
V poletnih mesecih se na marsikateri kmetiji pojavi problemom nizke vsebnosti beljakovin v mleku. Zagotovite v poletnem obroku za krave molznice dovolj energije in istočasno prežvekovalcu – kravam primeren obrok. Omogočite živalim, da se bodo ohladile: zaščita pred direktnim soncem-senca, prepih. Živali naj imajo na voljo dovolj pitne vode.   ...več