Prehrana7. 4. 2020, Nižje odkupne cene mleka - prilagoditve krmljenja
Ker so se znižale odkupne cene mleka, bodite pozorni pri krmljenju. ...več


Prehod na poletni obrok
V mesecu aprilu na marsikateri kmetiji pričenjajo  s prehodom na krmljenje z zeleno krmo ali pašo. V prispevku želim opozoriti na nekatere probleme, s katerimi se ob tem srečujemo. ...več


Management prehrane krav molznic - nova storitev
KGZS - Zavod CE vam ponuja novo storitev. Podrobneje si preberite tukaj. ...več


Govedoreja in toplogredni plini
Kako lahko zmanjšamo emisije metana, ki je eden izmed toplogrednih plinov, si preberite tukaj. ...več


Urea v mleku
Preberite si tukaj, kako je vsebnost uree v mleku odvisna od oskrbljenostjo krav molznic s hranili. ...več


Preprečite poletni padec beljakovin v mleku
V poletnih mesecih se na marsikateri kmetiji pojavi problemom nizke vsebnosti beljakovin v mleku. Zagotovite v poletnem obroku za krave molznice dovolj energije in istočasno prežvekovalcu – kravam primeren obrok. Omogočite živalim, da se bodo ohladile: zaščita pred direktnim soncem-senca, prepih. Živali naj imajo na voljo dovolj pitne vode.   ...več