Preprečite poletni padec beljakovin v mleku

V poletnih mesecih se na marsikateri kmetiji pojavi problemom nizke vsebnosti beljakovin v mleku. Zagotovite v poletnem obroku za krave molznice dovolj energije in istočasno prežvekovalcu – kravam primeren obrok. Omogočite živalim, da se bodo ohladile: zaščita pred direktnim soncem-senca, prepih. Živali naj imajo na voljo dovolj pitne vode.

 


V poletnih mesecih se na marsikateri kmetiji pojavi problemom nizke vsebnosti beljakovin v mleku. Znano je, da so vsebnosti beljakovin v mleku v povprečju najnižje v poletnih mesecih: maj, junij, julij in avgust, povezane pa so z značilnostjo prehrane v tem obdobju.

Na vsebnost beljakovin v mleku vpliva več dejavnikov: genetske sposobnosti živali, mlečnost krav, stadij laktacije, starost krav, zdravstveno stanje vimena in vplivi okolja; med njimi zlasti prehrana in zunanja temperatura.

Krmljenje krav ima velik vpliv na vsebnosti v mleku. S prehrano vplivamo na količino mleka in mlečno vztrajnost, na mlečno tolščo, mlečne beljakovine, vsebnost suhe snovi brez maščobe in še kaj.

Vsebnost beljakovin v mleku je odvisna zlasti od oskrbe krav z energijo, pa tudi oskrbe z beljakovinami, rudninskimi snovmi in surovo vlaknino. Pomembna ni samo krma, ampak tudi kakovost hranljivih snovi (razgradljivost). Beljakovine v mleku nam kažejo zanesljivo oceno prehranskega stanja v čredi krav.

V poletnih mesecih se pogosto zgodi, da so krave obilno oskrbljene z beljakovinami, ki so v vampu hitro razgradljive, energije v obroku pa je premalo. To se odrazi tudi v znižani vsebnosti beljakovin v mleku. Nujno je, da kravam, ki se pasejo, oziroma jih krmimo z zeleno krmo – prilastom v hlevu,  v obrok vključimo dovolj energetsko bogate krme. Krmljenje koruzne silaže in zelene krme (paša, prilast) je primerno: koruzna silaža prinaša v obrok energijo in še surovo vlaknino. Če koruzne silaže za dopolnjevanje poletnega obroka nimamo, je nujno da v obrok vključimo 2 do 3,5   kg energetskih krmil: žita, pesni rezanci, koruza… Ob mladi zeleni krmi bo takšen obrok zadostoval za prirejo do 20 l mleka dnevno, vsebnost beljakovin v mleku pa se ne bo zmanjšala.

Za visoko proizvodne krave pa je nujno, da v obrok dodajamo tudi beljakovine, ki razgradnji v vampu uidejo in se pod vplivom encimov razgradijo šele v tankem črevesju. Krmila z zmanjšano razgradljivostjo beljakovin v vampu so zlasti sojine tropine in bučne pogače.Te beljakovine tudi ne porabljajo dodatne energije iz obroka.

Vzrok, da se v poletnih mesecih zniža vsebnost beljakovin v mleku so tudi visoke temperature. Znaki vročinskega stresa se začno kazati pri temperaturah nad 25 oC , iz prakse pa je poznano, da že temperature nad 15 oC vplivajo na zmanjšano prirejo in manj beljakovin v mleku. Če se temperatura zviša za 10 oC (od 15 na 25 oC), se vsebnost beljakovin zmanjša za 0,1 %.

Da je neugoden vpliv visokih temperatur na krave molznice čim manjši, moramo prilagoditi tudi prehrano. Kravam krmimo obrok, v katerem je  manj surove vlaknine, višja koncentracija energije in več nerazgradljivih beljakovin. Marsikdaj je potrebno zamenjati tudi mineralno vitaminski dodatek. Če krmimo veliko koncentratov, je primerno dodajati Na bikarbonat. Nujna je tudi zadostna in stalna oskrba z vodo.

Povzetek:
Zagotovite v poletnem obroku za krave molznice dovolj energije in istočasno prežvekovalcu – kravam primeren obrok. Omogočite živalim, da se bodo ohladile: zaščita pred direktnim soncem-senca, prepih. Živali naj imajo na voljo dovolj pitne vode.

Pripravila:
Helena Prepadnik, univ. dipl. inž. zoot.