Pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov

Med obnovljive vire spadajo:      
•  lesna biomasa
•  gnoj in gnojnica
•  drugi vir biomase
•  vodni vir
•  vetrni vir
in  sončni vir.

Dovoljeni obseg
Pridobivanje energije iz obnovljivih virov je omejeno z nazivno močjo kotla oziroma generatorja, ki ima lahko največ 1MW nazivne moči.

Za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase je predpisan tudi delež lastne surovine, ki mora  predstavljati najmanj 20 odstotkov količine potrebnih surovin.