Primeri dobrih praks

Januš Juhart, naložba v novogradnjo hleva za rejo puranov