Priprava PRP zahtevkov v času epidemije

Za pripravo zahtevkov je do nadaljnjega vzpostavljen sistem, kjer ni potreben fizični kontakt kmet (upravičenec) – kmetijski svetovalec.

Upravičenci pošljejo vso dokumentaciji v obliki digitalnih skeniranih dokumentov kmetijskemu svetovalcu. Svetovalec odda zahtevek v aplikaciji e-Kmetija in potem pošlje skeniran zahtevek z vsemi zahtevanimi prilogami na elektronski naslov aktrp@gov.si.

Ta način priprave zahtevka velja samo do objave sklepa Vlade Republike Slovenije o prenehanju epidemije koronavirusa, vendar najdlje do 1. julija 2020. Upravičenci morajo hraniti vso originalno dokumentacijo  in jo na zahtevo ARSKTRP predložiti naknadno v fizični obliki.

Kaj pa če investicije v času epidemije ni možno končati
V primeru, da je na odločbi o pravici do sredstev naveden rok za oddajo zahtevka v času epidemije in naložbe ne bo možno dokončati, se z interventnim zakonom ta obveznost podaljša.

Interventni zakon namreč navaja, da roki za izvedbo obveznosti iz odločb, v času trajanja epidemije od 28.3.2020 do prenehanja razlogov zanje, vendar najkasneje 1.7.2020, niso zavezujoči. Obveznosti je treba zaključiti v osmih dneh od dneva, ko bo vlada razglasila konec epidemije. V kolikor naložbe še vedno ne bo mogoče zaključiti v tem času, se lahko uveljavlja višja sila.

Na ARSKTRP bodo vsak primer individualno obravnavali in izdali odločbo v zvezi s spremembami obveznosti ali njihovo oprostitvijo. Kljub vsemu zapisanemu svetujemo, v kolikor je le mogoče, naložbo zaključite čim prej in vložite zahtevek.

Objava novih PRP razpisov
Objava novih PRP razpisov se predvideva v maju in juniju. V času epidemije je namreč ustavljeno sprejemanje izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za njihovo objavo.