Program razvoja podeželja 2014-2020 - izvajanje javnih naročil

 

Program razvoja podeželja Republike Slovenje za obdobje 2014-2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske Komisije. Predstavlja razvojni dokument, v katerem so navedeni ukrepi za doseganje ciljev politike razvoja podeželja 2014-2020 ter predvidena finančna sredstva za ta namen. Ukrepi so finacnirani iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

KGZS-Zavod CE izvaja sledeča javna naročila:

2019

 

2018

 

2017


 


 

 

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2018