Program razvoja podeželja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja številne aktivnosti, ki so sofinancirane iz ukrepa Tehnične pomoči iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).