Projekti v izvajanju

Kmetijsko gozdarski zavod Celje v programskem obdobju 2014-2020 kot partner sodeluje pri izvajanju naslenijh projektov LAS:

Na območju LAS Raznolikost podeželja smo partnerji na projektih:

Kmetujem - naravo varujem

Okusiti raznolikost podeželja

Na območju LAS Od Pohorja do Bohorja smo partnerji na projektu Vztrajno na poti do vztrajnosti

Na območju LAS SaŠa doline smo partnerji na dveh projektih:

Jejmo lokalno -povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščenje javnosti

Jejmo lokalno -povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti