Projekti v izvajanju

Kmetijsko gozdarski zavod Celje v programskem obdobju 2014-2020 kot partner sodeluje pri izvajanju naslenijh projektov LAS:

Na območju LAS Raznolikost podeželja smo partnerji na projektih:

Kmetujem - naravo varujem

Na območju LAS Od Pohorja do Bohorja smo partnerji na projektu Vztrajno na poti do vztrajnosti

Na območju LAS SaŠa doline smo partnerji na dveh projektih:

Jejmo lokalno -povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščenje javnosti

Jejmo lokalno -povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti