Qualitool (2008-2010)

Kmetijsko gozdarski zavod Celje z različnimi projekti, ki jih izvaja v sodelovanju z Združenjem turističnih kmetij Slovenije, prispeva k dvigu kakovosti ponudbe turističnih kmetij. Ob koncu letošnjega leta zato s ponosom predstavljamo rezultate mednarodnega projekta Qualitool, pri katerem smo sodelovali z Latvijskim združenjem za turizem na podeželju, Evropskim združenjem za turizem na podeželju ter sorodnimi organizacijami v Španiji, Grčiji in Bolgariji. Projekt, za katerega je dalo pobudo latvijsko združenje, ki je imelo v projektu tudi vodilno vlogo, je bil sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

Najpomembnejši rezultat projekta so zelo privlačne internetne strani na naslovu http://quality.eurogites.org, ki jih lahko ponudniki turizma na podeželju uporabijo kot pripomoček za usposabljanje na področju kakovosti ter tako prispevajo k dvigu kakovosti svoje ponudbe. Internetne strani so pripravljene v devetih jezikih, med drugim tudi v slovenščini. Na njih so predstavljeni minimalni kriteriji za kakovost nastanitvenih kapacitet na podeželju, ki so jih leta 2005 člani Evropskega združenja za turizem na podeželju (Eurogites) sprejeli na generalni skupščini. Evropsko združenje za turizem na podeželju, ki prihodnje leto praznuje dvajsetletnico obstoja, povezuje 35 reprezentativnih organizacij, ki se ukvarjajo s podeželskim turizmom v 28-ih državah. Od leta 2004 je član tega evropskega združenja tudi Združenje turističnih kmetij Slovenije.

Minimalni kriteriji Evropskega združenja za turizem na podeželju vključujejo vidike, ki so prisotni v sistemih kakovosti vseh članov združenja in so razvrščeni v pet skupin:

(1) oprema,
(2) okolica,
(3) storitve pri ponudnikih nastanitve in v njihovi okolici,
(4) nematerialni vidiki, kot so osebna pozornost, zasebnost ali vzdušje in
(5) varnost.

Kriteriji so predstavljeni v priročniku, ki si ga lahko obiskovalci internetnih strani brezplačno natisnete. Na zelo nazoren in razumljiv način so kriteriji na omenjenih internetnih straneh prikazani z več kot sedemsto fotografijami pozitivnih in negativnih primerov. Fotografije so bile narejene pri ponudnikih v naslednjih petih državah: Bolgariji, Sloveniji, Grčiji, Španiji in Latviji. Pozitivni primeri se na internetnih straneh nahajajo na levi strani ekrana na zeleni podlagi, negativni primeri pa na rdeči podlagi na desni strani ekrana. S klikom na fotografijo si je mogoče ogledati dodatne komentarje v okviru posameznih kriterijev. Ena od prednosti internetne aplikacije v okviru projekta Qualitool je, da je mogoče fotografije dodajati, zato bomo partnerji pri projektu zbirko fotografij pozitivnih in negativnih primerov stalno dopolnjevali.

Veliko fotografij, ki bodo pripomogle k boljšemu razumevanju posameznih minimalnih kriterijev kakovosti nastanitvenih kapacitet ponudnikov podeželskega turizma, smo zagotovili slovenski partnerji. To bo prispevalo k dodatni promociji slovenskih turističnih kmetij, saj bodo odlične fotografije gotovo vzbudile zanimanje potencialnih gostov. Avtor nekaterih najbolj slikovitih pokrajinskih fotografij, fotografij doživetij na kmetijah in lokalne gastronomije je eden najboljših slovenskih fotografov Tomo Jeseničnik. Nekaj fotografij negativnih primerov s področja varovanja kulturne dediščine pa je prispeval prof. dr. Janez Bogataj. Prav z ogledom negativnih primerov lahko ponudniki in tudi tisti, ki se za turizem šele odločajo, ugotovijo, kaj ni primerno in se tako napakam izognejo.

Poleg naštetega je rezultat projekta tudi internetna aplikacija za samoocenjevanje kakovosti, s pomočjo katere lahko posamezni ponudnik oceni, če njegove nastanitvene kapacitete dosegajo minimalne mednarodne kriterije kakovosti Evropskega združenja za turizem na podeželju.

Kakšna so pričakovanja evropskih potrošnikov?
Da bi preverili, ali so sprejeti mednarodni kriteriji ustrezni, je bila v okviru projekta izvedena tudi raziskava pričakovanj gostov v zvezi s kakovostjo ponudbe turizma na podeželju. V spletni raziskavi je preko internetnih strani vseh sodelujočih evropskih združenj sodelovalo preko 3.500 potrošnikov iz vse Evrope.  Kar 76 odstotkov Slovencev s turizmom na podeželju povezuje turistično kmetijo oziroma kmetijo z živalmi, medtem ko potrošniki v Evropi ta pojem povezujejo z dejavnimi počitnicami na podeželju.

Pri načinu rezervacije počitnic je najbolj zaželena neposredna rezervacija pri gostitelju, takoj za njo pa on-line rezervacija preko interneta. Raziskava je pokazala, da so najbolj običajen vir informacij priporočila prijateljev, lastne izkušnje in internet. Prav privlačna lokacija je tisto, kar potrošnike prepriča, da je njihova izbira vredna denarja. Po odhodu s počitnic pa potrošnikom največ pomenijo lepi spomini, želja po vrnitvi in zgodba, ki jo lahko pripovedujejo prijateljem

Rezultate projekta QUALITOOL smo razvili partnerji projekta:

1. EuroGites, Evropsko združenje za turizem na podeželju, www.eurogites.org
2. BAAT, Bolgarsko združenje za alternativni turizem, www.baatbg.org
3. Guest Inn, Grško združenje ponudnikov nastanitvenih kapacitet na podeželju,
www.guestinn.com
4. RAAR - Andaluzijsko združenje ponudnikov nastanitvenih kapacitet na podeželju, www.raar.es
5. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje
www.kmetijskizavod-celje.si, www.turisticnekmetije.si
6. Lauku ceļotājs, Latvijsko združenje za turizem na podeželju, www.countryholidays.lv

Pripravila:
Vesna Čuček, univ. dipl. inž. kmet. in univ. dipl. ekon., vodja oddelka I in vodja projekta na KGZS-Zavodu Celje