Sadjarstvo

Nasvete pripravlja specialistka za sadjarstvo mag. Zlatka Gutman Kobal, ki ima sedež na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.Strokovne nasvetelahko spremljate na spletni strani zavodahttp://www.kmetijski-zavod.si/.

Za osebno svetovanje pokličite na tel.št. 02 228 49 17. ali pošljete e-mail

Zlatka.Gutman-Kobal@kmetijski-zavod.si.

 TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO SADJA 2014
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja v letu 2014. Tehnološka navodila so dostopna na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/         ...več


Nova številka poljudno strokovne sadjarske revije ŠUS
Vabimo vas o ogledu nove številke poljudno strokovne sadjarske revije za ohranjanje travniških sadovnjakov ŠUS ...več


9. 10. 2009, Oglejte si novo številko revije za sadjarje
Izšla je nova številka revije ŠUS, ki jo pod vodstvom naše sodelavke Maruše Vaukan, izdajajo vsa štiri sadjarska društva na Koroškem. ...več