Sadovi narave

Nosilec projekta: LAS Društvo za razvoj podeželja  Šaleške doline

Izvajalec projekta: KGZS-Zavod CE

Vodja projekta: Andreja Žolnir

Kontakt:  051 440 118 , andreja.zolnir@ce.kgzs.si

Partnerji:

Društvo podeželskih žena Šaleške doline

LAS Društvo za razvoj podeželja  Šaleške doline

Vsebina projekta:

V projekt želimo pritegniti predvsem pridelovalce sadja ter jih spodbuditi tudi k pridelavi jagodičevja. S projektom želimo prispevati tudi k dodajanju vrednosti kmetijskim proizvodom in tako popestriti in povečati ponudbo na trgu. Ponudniki se bodo vključili v skupno blagovno znamko produktov Šaleške doline, kar bo prispevalo k njihovi prepoznavnosti.

Izvedli bomo tri delavnice (predstavitev možnosti razvoja  sadjarstva, pridelave jagodičevja v ŠD, na to vezan razvoj podjetništva in možnosti trženja; sajenje sadnega drevja in jagodičevja - teorija in praksa; rez sadnega drevja in jagodičevja - teorija in praksa), usposabljanje za predelavo sadja in si ogledali primere dobrih praks v bližnji okolici.

Kmetje bodo kakovost proizvodov preizkusili na ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij. Proizvode za trg bodo opremili z obešankami z enotno podobo, zanje pa bomo izdelali tudi promocijski material.   Svoje proizvode bodo predstavili na zaključni prireditvi, ki bo namenjena vzpostavitvi kratkih verig na relaciji kmet/javni zavodi/ gostinci.

Trajanje: 2013 - 2014

                                                     

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja                                                                                                                                   

Evropa investira v podeželje