Seneno mleko kot priložnost

Poročilo s strokovne ekskurzije v Avstriji si oglete tu