Spoznavajmo in uživajmo

Program: Operativni program OP SI-HR 2007 - 2013

Naslov projekta: Turizem na podeželju z roko v roki z naravno in kulturno dediščino

Akronim: Spoznavajmo in uživajmo

 

Prednostna naloga: Gospodarski in družbeni razvoj

Organizacija vodilnega partnerja: KGZS-Zavod CE, Slovenija

 

Organizacija partnerjev: Združenje turističnih kmetij Slovenije, Krapinsko-zagorska županija,

Turistična skupnost Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencija d.o.o.

 

Vključene regije: Slovenija: Savinjska regija, Hrvaška: Krapinsko-zagorska županija

 

Datum začetka - datum konca: 1.1.2014 - 17.6.2015

Skupna vrednost projekta: 216.448,26 €

Zahtevani znesek OP SI-HR: 183.542,89 €

 

Specifični čezmejni cilji operacije

- Povezati ponudnike iz obmejnih regij.

- Motivirati in uposobiti ponudnike za razvoj lastne ponudbe in vključevanje naravne in kulturne dediščine v ponudbo.

- Strokovnjake, ki kmetom pomagajo pri razvoju njihove ponudbe, motivirati za vključevanje interpretacije naravne in kulturne dediščine v programe kmetij.

- Oblikovati kakovostne in turistične programe na temo naravne in kulturne dediščine, s poudarkom na razvoju turističnih ponudb in inovativnih turističnih prodkutov kulinaričnega turizma, kar bo omogočilo podaljšanje turistične sezone tudi na jesen in pomlad.

- Spodbuditi in motivirati ponudnike za ohranjanje lokalne identitete in nadgradnjo njihovih prizadevanj, povezanih z odgovornim obnašanjem do narave in okolja.

- Pri potrošnikih v Sloveniji in na Hrvaškem s pomočjo medijev vzbuditi zanimanje in naklonjenost za ponudbo podeželja, ki bo temeljila na naravni in kulturni dediščini.

 

Dodana vrednost sofinanciranja OP SI-HR

Dodana vrednost projekta bodo inovativni turistični pordukti kulinaričnega turizma in doživetij v naravi, vzpostavljeno novo čezmejno povezovanje turističnih ponudnikov na podeželju ter novo čezmejno povezovanje projektnih partnerjev. Izvedene promocijske dejavnosti bodo prispevale k prepoznavnosti vključenih regij in bodo približale čezmejno gastronomsko ponudbo prebivalcem obmejnih območjih in drugim potrošnikom. projekt bo prispeval k večji ozaveščenosti turistov in turističnih ponudnikov na podeželju o loklani identiteti, pomenu snovne in nesnovne kulturne dediščine in varovanju okolja. Omogočil bo tudi dobra izhodišča za razvoj novih projektnih idej partnerjev za naslednje programsko obdobje.

Neposredni učinki ("outputi")

Izvedenih bo 13 usposabljanj in študijsko potovanje ponudnikov in strokovnjakov, izdelana analiza o potencialni zaščiti proizvodov, izdelan pilotni načrt interpretacija naravne in kulturne dediščine za izbrano kmetijo. Izdelanih bo 22 programov doživetij na kmetijah, od tega dva čezmejna. Izvedena bo konferenca in gastronomska prireditev. Natisnjena bodo navodila za goste in skupen promocijski prospekt. izvedene boso tudi promocijske aktivnosti: študijsko potovanje za novinarje, dve predstavitvi na sejmih, prilaganje prospekta slovenskemu tiskanemu mediju, številne objave v medijih in srečanje z novinarji.

 

Rezultati

Ponudniki na podeželju bodo povezani, motivirani in usposobljeni za vključitev interpretacije naravne in kulturne dediščine v svojo ponudbo ter za razvoj inovativnih turističnih produktov kulinaričnega turizma. Ponudba območja bo bogatejša za 22 privlačnih programov doživetij na kmetijah, od katerih bosta dva čezmejna. Gostje kmetij bodo motivirani za bolj odgovorno obnašanje do narave in okolja. Skupen čezmejni promocijski prospekt na temo gastronomije bo zagotovil povečano število turistov v obmejnem območju. Z objavami v medijih in s predstavitvami na sejmih bodo potrošniki bolje spoznali to ponudbo in ji bodo bolj naklonjeni.

Privlačne programe kulinaričnih doživetij na kmetijah si oglejte tukaj.