Svetovanje - področje investicij na kmetijah

Tudi v času epidemije ste lahko deležni svetovanja s področja investicij.


Svetovalci KGZS - Zavoda CE tudi v času epidemije COVID 19 strankam nudimo svetovanja s področja PRP, predvsem s področja izvajanja investicij in pravilne priprave dokumentov za zahtevke.

Investitorjem, ki so investicijo zaključili pripravljamo tudi zahtevke. V tem času pripravljamo zahtevke  za podukrepe M04.1, M04.2, M04.3, M08.6, …

Svetujemo tudi o pogojih in obveznostih za aktualne javne razpise Slovenskega regionalno razvojnega sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi)  in pripravljamo vloge. Trenutno je največ zanimanja za prvi javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019.