Switch 62,5 WG, Fusilade forte, Pirimor 50 WG - SPREMEMBE REGISTRACIJ

Spoštovani pridelovalci sadja,

na podlagi odločb, ki jih izdaja Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, prišlo do nekaj sprememb pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) SWITCH 62,5 WG, FUSILADE FORTE in PIRIMOR 50 WG.

Omenjenim sredstvom so bile spremenjene ali ukinjene določene uporabe zaradi na novo določenih  najvišjih dovoljenih ostankov (Maximum Residue Value - MRL). Spremembe so razvidne iz dopisa.

POZOR: tudi že nabavljena sredstva morate uporabljati v skladu z novimi odločbami, ne glede na to, da imate na sredstvu še staro etiketo. Obvezno morate upoštevati spremembe, kot so navedene v dopisu. V trgovinah bodo sredstva opremljena z novimi etiketami predvidoma od decembra dalje.

Vljudno vas prosimo, da na zapisane spremembe opozorite tudi druge pridelovalce sadja in vrtnin s katerimi se srečujete.