Tehnologija rejeGovedorejec 19/11-nadaljevanje- zelenjava
Še zadnji del, ki govori o Pridelovanju zelenjave na Koroškem, Špargljih, DDV in dobri praksi v Avstriji. Članke si oglejte tukaj. ...več


Govedorejec 19/11-nadaljevanje
V tem delu pa je objavljeno nadaljevanje priloge o predelavi mleka, kolobar inkoruza, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, zatiranje ščavja, dušik in KOP ter evidence na kmetiji. Članki so tukaj. ...več


Govedorejec19/11
Prvi del člankov je objavljen pod poglavje živinoreja - Selekcija in kontrola. Tu pa so objavljeni drugi članki iz glasila Govedorejskega društva Slovenj Gradec. Na tej strani si lahko preberete o mastitisu, insektih v hlevih, o kmetiji Krivec in prilogo o predelavi mleka. Preberite tukaj. ...več


Reja telet v skladu s predpisi za zaščito živali
Za vse rejce zelo pomemben je Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (Ur.l. RS, št. 41/2003, 117/2004). ...več