TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO GROZDJA 2016

Obveščamo vas,

da so na spletnem naslovu:

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/

objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto 2016.