TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO SADJA

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja za leto 2013.

Tehnološka navodila so objavljena na spletnem naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/