Urea v mleku

Preberite si tukaj, kako je vsebnost uree v mleku odvisna od oskrbljenostjo krav molznic s hranili.