Ureditev prostorov za teleta
Prostor z nastiljem in polnimi tlemi ob krmilni mizi

Individualni ali skupinski boks - iglu

B. Lobe: Skupinska reja telet na globokem nastilju

Individualni boksi, sp. stran

Prostor z nastiljem in rešetkastimi tlemi ob krmilni mizi

Skupinska reja telet v dvoprostorskem hlevu

Individualni boksi, prerez