Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2016 - govedoreja

 

 


Povzetek:

KGZS-ZAVOD CE  je v okviru izvedbe javnega naročila 4551/2016 W01 usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2016, izvajal redna usposabljanja za kmete, ki so se v letu 2016 vključili v DŽ - govedoreja.

Glavne dejavnosti:

V času od 27. 10. 2016 do 14. 12. 2016 smo izvedli  30 usposabljanj na območju Savinjske in Koroške regije. Usposabljanj se je udeležilo 2.328 udeležencev.

Posamezno usposabljanje je bilo izvedeno v obsegu 4 ur z vsebino:

1.   pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku...);

2.   ravnanje z govedom;

3.   etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje);

4.   preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.).

 

Poleg usposabljanj so bile izvedene še naslednje aktivnosti: priprava strokovnih gradiv, obveščanje udeležencev o usposabljanjih, vpis udeležencev v aplikacijo in izdaja potrdil udeležencem.

 

Cilj:

Usposobiti kmete za izvajanje operacij in zahtev, v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in oddajo zbirne vloge za leto 2016 (vključitev v ukrep KOPOP v letu 2016.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informirani  rejci o načinu izvajanja ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti, zdravstveno varstvo,... ipd.).