Uživajmo brez meja (2005-2007)

Akronim: Grenzenlos genießen

Prijavitelj: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko-gozdarski zavod Celje
Vodja projekta: Vesna Čuček
Telefonska številka: 0386 3 42 55 511
vesna.cucek@ce.kgzs.si

Slovenski partner: Združenje turističnih kmetij Slovenije
Čezmejni partner: Landesverband der bäuerlichen Vermieter in Kärnten

Prednostna naloga/ukrep: turizem

Skupaj upravičeni stroški: 168.544 EUR
Pogodbena vrednost sredstev ESRR: 126.408 EUR, 75%
Pogodbena vrednost sredstev SVLR: 42.136 EUR, 25%


Opis projektnih ciljev z navedbo glavnih aktivnosti in njihov čezmejni vidik
Obmejne regije Slovenije in avstrijsko Koroško smo s povezavo ponudnikov regionalne gastronomije, z razvojem kakovostnih in privlačnih čezmejnih turističnih programov, z razvojem novih modulov usposabljanj na temo regionalne gastronomije ter s skupnim izvajanjem tržnih aktivnosti, pozicionirali kot odlične destinacije za gastronomska doživetja na podeželju ter tako prispevali k večji konkurenčnosti turističnih ponudnikov z območja izvajanja projekta.
Oglejte si prospekt v pdf obliki.


Doseženi rezultati
V okviru projekta smo izdali prospekt, ki predstavlja najbolj zanimiva gastronomska doživetja od Gorenjske prek avstrijske Koroške do Prekmurja. S prospektom, ki je izšel v nakladi 257.000 izvodov, in 170 turističnimi programi, ki so postavljeni na uradnem slovenskem turističnem informacijskem portalu na spletni strani www.slovenia.info/uzivajmobrezmeja in na portalu www.grenzenlosgeniessen.at, smo projektni partnerji pripravili privlačen vodnik s priporočili za gastronomske izlete, potovanja in počitnice. Ponudbo smo potrošnikom predstavili tudi na sejmih ter s pomočjo oglasov, sporočil za javnost in novinarskih konferenc. Poleg štirinajstih praktičnih usposabljanj na temo krajevne in regionalne gastronomije, je bilo v okviru projekta izvedenih tudi pet tridnevnih tečajev, ki naj bi pripomogli k boljši komunikaciji z gosti s pomočjo interneta in e-pošte, šest delavnic na temo učinkovitega komuniciranja z gosti ter dvanajst informativnih delavnic, ki jih je skupaj obiskalo 520 oseb.

Aktivnosti razvoja turističnih programov na temo gastronomije ter aktivnosti tržnega komuniciranja obeh istoimenskih zrcalnih projektov (slovenskega in avstrijskega) so se dopolnjevale in vplivale na večje povpraševanje po  regionalnih posebnostih v gastronomski ponudbi ter na ohranjanje kulturne dediščine.


Več informacij:
www.slovenia.info/uzivajmobrezmeja
www.grenzenlosgeniessen.at

*************************************************
Projekt Uživajmo brez meja, razvoj in trženje kulinarične ponudbe obmejnih regij Slovenije in avstrijske Koroške, je delno financirala Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-Avstrija 2000–2006.


Nacionalni organ Programa pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-Avstrija 2000–2006 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko