V vinogradništvuZLATA TRSNA RUMENICA IN ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA, 24.06.2019
Glede na razvoj vinske trte in bionomijo ameriškega škržatka je bila 24.06.2019 za območje Celjske in Koroške regije izdana NAPOVED ZA ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA. V napovedi za naše območje, ki je dostopna na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices?CenterID=4&CategoryID=2&year=2019 in se sklada z Navodilom za zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi v letu 2019 (objavljeno je na spletnem naslovu: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/nevarni_skodljivci_in_bolezni_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_skodljivi_organizmi/zlata_trsna_rumenica/) je prvo škropljene proti ličinkam ameriškega škržatka na našem območju potrebno opraviti ob koncu tega tedna, oziroma v naslednjem tednu. To pomeni od 28. junija do 7. julija. Škropljenje se opravi takrat, ko je zaključeno cvetenje vseh sort, ki jih ima vinogradnik v vinogradu. Navedeni termin prvega škropljenja velja tudi za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi ter za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. POZOR: pripravek Actara 25 WG, ki ste ga mnogi vinogradniki v zadnjih letih uporabljali za zatiranje am. škržatka NIMA VEČ DOVOLJENJA za UPORABO v VINOGRADIH! Zato je potrebno za zatiranje uporabiti katerega od v napovedi naštetih pripravkov oz. pripravke, ki so našteti v Navodilu za zatiranje ameriškega škržatka. ...več


VARSTVO VINSKE TRTE 2018
Oglejte in natisnite si okvirni škropilni program za varstvo vinske trte v letu 2018 (integrirana pridelava).     ...več


ZLATA TRSNA RUMENICA IN ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA, junij 2017
Trsne rumenice so neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzročajo fitoplazme različnih vrst. Pri nas sta bili doslej ugotovljeni dve: navadna ali rumenica počrnelosti lesa (Bois noir - BN), ki je pri nas navzoča že desetletja in karantenska  zlata trsna rumenica (FD), ki je bila doslej potrjena v vseh treh slovenskih vinorodnih deželah. Bolezenska znamenja obeh tipov rumenic so si vizualno zelo podobna, zato je za določitev tipov potrebo opraviti laboratorijsko analizo. Oba tipa v vinogradih povzročata gospodarsko škodo, ker vplivata na kakovost in količino pridelka. Razlika med njima je predvsem v hitrosti širjenja bolezni. Zlata trsna rumenica se s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka v vinogradih hitreje in bolj agresivno širi ter s tem povzroči množične izbruhe, okužene trte pa v nekaj letih propadejo. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO GROZDJA za leto 2017
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto 2017. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO GROZDJA 2016
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto 2016. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO GROZDJA 2015
Na spletni strani MKGP so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja v letu 2015. ...več


15.4.2015, VARSTVO VINSKE TRTE V LETU 2015
Oglejte in natisnite si okvirni škropilni program za varstvo vinske trte v letu 2015 (integrirana pridelava). ...več


15.07.2014, TRSNE RUMENICE IN AMERIŠKI ŠKRŽATEK
Vinogradnike ponovno opozarjamo, da celotno območje vinorodnega podokoliša Šmarje Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice sodi v razmejeno območje trsnih rumenic, kar pomeni, da je zatiranje ameriškega škržatka, glavnega prenašalca zlate trsne rumenice, obvezen ukrep. ...več


09.04.2013, VARSTVO VINSKE TRTE V letu 2013
Oglejte in natisnite si orientacijski škropilni program za varstvo vinske trte v letu 2013 (integrirana pridelava grozdja).   ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO GROZDJA
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja za leto 2013. Tehnološka navodila so objavljena na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ ...več