»VABILO - Nmin testi pomlad 2020«

Pridelovalce poljščin in zelenjave obveščamo, da pred dognojevanji kmetijskih kultur (ozimna in jara žita, koruza, hmelj,  zelenjadnice…) v zgodnji pomladi 2020 opravite hitri nitratni test (Nmin test) ter tako poljščine in zelenjadnice dognojujete v skladu z dejanskimi potrebami po dušiku.


Za vključene v KOPOP: -  obvezni zahtevi POZ_NMIN ali v HML_NMIN zahtevata, da izdelate hitre talne oziroma rastlinske Nmin teste do  30.06.2020!

V ta namen smo v skladu z ustaljeno prakso na KGZS – Zavodu CE tudi letos pripravili program zbiranja vzorcev tal in /ali rastlin po urniku, ki ga lahko najdete v vabilu »tukaj«