Vinogradniki

Vinogradniško društvo "POLIČ" Štore

število članov: 65

predsednik društva: Stanko Ferenčak
GSM: 041 / 903 567

strokovni sodelavec:·Mitja Dimec
tel.: 03 / 490 75 82

 

Društvo vinogradnikov GORCA
Rogatec
3252 Rogatec

število članov:

predsednik društva: Vincenc Bele
tel.: 03 / 582 73 43

strokovni sodelavec:·Marija Kos
tel.: 03 / 818 30 41

Društvo Savinjskih vinogradnikov
Petrovče 1
3301 Petrovče

število članov: 150

predsednik društva: Silvester Marič

strokovni sodelavec:·Marko Tevž
tel.: 03 / 710 17 80

Vinogradniško vinarsko društvo Slovenjske Konjice
Šolska ulica 3
3210 Slovenjske Konjice

število članov: 165

predsednik društva: Jože Kotnik ml.
GSM:·031 / 854 057

strokovni sodelavec:·Ivica Podkrajšek
tel.: 03 / 759 18 54

Vinogradniško društvo Šempeter·
Bistrica ob Sotli
3256 Bistrica ob Sotli

število članov: 75

predsednik društva: Jože Babič
tel.: 03 / 580 40 35

Vinogradniško sadjarsko društvo·Šentjur
Podgrad 38 A
3230 Šentjur

število članov: 87

predsednik društva: Jurij Malovrh
tel.: 03/ 749 20 36
GSM: 041 / 707 543

strokovni sodelavec:·Vojko Grdina
tel.: 03 / 749 10 62

Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 72
3327 Šmartno ob Paki

število članov: 136

predsednik društva: Peter Krajnc
GSM: 031 / 455 049

strokovni sodelavec:·Marjana Avberšek
tel.: 03 / 898 82 71

Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta
Rogaška cesta 38
3240 Šmarje

število članov: 245

predsednik društva: Jani Vreže
Tel.: 041 731 671

strokovni sodelavec: Mateja Golob
tel.: 03 818 30 44

Društvo vinogradnikov
Rogaška Slatina
3250 Rogaška Slatina

število članov:

predsednik društva: Bruno Šverko
tel.: 03/ 581 53 50

strokovni sodelavec:·Marija Kos
tel.: 03 / 818 30 41

Vinogradniško društvo Virštanj, Kozjansko
Virštanj
3254 Podčetrtek

število članov: 115

predsednik društva: Vincenc Martinčič
GSM:·041 / 654 271

strokovni sodelavec: Marjana Gradišek
tel.: 03 / 818 30 42

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik·

število članov: 260

predsednik društva: Mirko Krašovec
GSM: 041 / 745 605

strokovni sodelavec: Mitja Dimec
tel.: 03 / 490 75 82