Vinogradništvo

Nasvete pripravlja specialist za vinogradništvo Roman Štabuc, ki ima sedež na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Strokovne nasvete za področje vinogradništva lahko spremljate na spletni strani zavoda http://www.kmetijski-zavod.si/.

Za osebno svetovanje pokličite na tel. št. 02 228 49 12. ali pošlijte e-mail roman.stabuc@kmetijski-zavod.si.

 TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO GROZDJA 2014
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja v letu 2014. Tehnološka navodila so dostopna na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/. ...več