Vinogradništvo

Nasvete pripravlja specialist za vinogradništvo Roman Štabuc, ki ima sedež na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Če želite prejemati obvestila za vinogradnike, ga pokličite na telefonsko številko 02 228 49 12. Njegova e-pošta je roman.stabuc@kmetijski-zavod.si.

 TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO GROZDJA 2014
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo grozdja v letu 2014. Tehnološka navodila so dostopna na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/. ...več