Vodstvo zavoda

Stanko Jamnik, univ. dipl. inž. kmet.
direktor

Zoran Kramer, univ. dipl. inž. zoot.
vodja oddelka za živinorejo

 

Vesna Čuček, univ. dipl. inž. kmet. in univ. dipl. ekon.
vodja oddelka za kmetijsko svetovanje