VPLIV ELEKTRIČNE OGRAJE NA TELEKOMUNIKACIJE

Na terenu se pojavljajo težave s sprejemom televizijskega signala, tudi tam kjer je postavljena električna ograja. Del vzrokov za to si oglejte tukaj.
Pri tehnično nepravilno postavljeni elektroograji ali njenem neustreznem vzdrževanju se poleg neučinkovitosti varovanja, nevarnosti udarov strele,… v zadnjem času vse bolj kažejo tudi vplivi v obliki elektromagnetnih motenj na telekomunikacijskem omrežju zgrajenem iz klasičnih bakrenih kablov.