Z znanjem k razvoju dopolnilnih dejavnosti

Nosilec projekta: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko-gozdarski zavod Celje
Vodja projekta: Bernarda Javornik
Telefonska številka: 02 871 06 82 
bernarda.javornik@ce.kgzs.si

Projekt je bil uvrščen v letno izvedbeni načrt Lokalno akcijske skupine za Mislinjsko in Dravsko dolino za leto 2010.
Skupna vrednost projekta:    38.456,22 EUR

Opis projektnih ciljev z navedbo glavnih aktivnosti
Projekt je zajemal izvedbo izobraževanj, s katerimi smo začeli v mesecu oktobru  2010. Projekt se je zaključil  konec meseca maja 2011.

1. sklop: OŽIVITEV IN OSKRBA TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV IN                                           IZDELAVA SADNIH SOKOV  (76 udeležencev)

·         3 motivacijske delavnice :   ZAKAJ OŽIVLJATI TRAVNIŠKE SADOVNJAKE?

·         3 delavnice: NAČRTOVANJE IN SAJENJE NOVEGA TRAVNIŠKEGA SADOVNJAKA

·         3 delavnice: PREDELAVA SADJA V SADNE SOKOVE (izdelava sokov v teoriji in praksi)

·         3 delavnice: NEGA IN OSKRBA MLADEGA DREVESA – NASADA

·         3 delavnice: OŽIVITEV IN OSKRBA STAREGA TRAVNIŠKEGA SADOVNJAKA 

·         1 strokovna ekskurzija z ogledom sadjarskih kmetij z različnimi predelavami sadja v sokove, kis, žganja, sušenje, izdelava marmelad, usluge prešanja in pasterizacije

 

2. sklop:  PREDELAVA MLEKA (102 udeleženca)

  • Štirje   30 – urni TEČAJI PREDELAVE MLEKA /udeleženci so se v teoriji in praksi seznanili s postopki izdelave mladih in zorjenih sirov, izdelave fermentiranih mlečnih izdelkov (kislo mleko, jogurt, skuta, albuminska skuta), registracije dopolnilne dejavnosti, trženje, itd.
  • 2  ENODNEVNI DELAVNICI PREDELAVE MLEKA
  • 1 strokovna ekskurzija z ogledom treh kmetij na katerih se ukvarjajo s predelavo mleka in direktnim trženjem lastnih mlečnih izdelkov

 

3. sklop:  DVIG KVALITETE KRUHA IN KRUŠNIH IZDELKOV (102 udeleženca)

  • 4 enodnevne  delavnice peke kruha
  • en 30 – urni tečaj peke kruha, potic, peciva ter izdelovanje testenin na tradicionalen način
  • eno ocenjevanje kruhov in potic na območju LAS (sodelovalo 17 kmetij z 27 izdelki)
  • 1 strokovna ekskurzija z ogledom primerov dobrih praks pri peki kruha, potic in peciva

 

4. PREDELAVA MESA

  • en 30 – urni  tečaj predelave mesa  (35 udeležencev)

 

Udeležencem smo skušali posredovati čim več teoretičnih in praktičnih  znanj za lažje odločanje in čim bolj kvalitetno  opravljanje različnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

V izvajanje projekta so se vključevali svetovalci Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje ter preverjeni zunanji strokovnjaki, za katere smo bili prepričani, da premorejo veliko praktičnega znanja in so ga na primeren način pripravljeni posredovati  udeležencem usposabljanj.

 


Doseženi rezultati pa so:

Izvedenih je bilo 27 usposabljanj /

- 15 s področja oživljanja  travniških sadovnjakov in   izdelava sadnih sokov,

- 6 usposabljanj s področja predelave mleka,

- 5 usposabljanj v sklopu »Dvig kvalitete kruha in krušnih izdelkov«,

- 1 ocenjevanje kruhov in potic na območju, 

- en 30 - urni tečaj predelave mesa

- izvedene so bile tri strokovne ekskurzije

- Usposobljenih je bilo 315 zainteresiranih udeležencev.

 

V času izvajanja projekta je bilo na območju LAS MDD na novo registriranih 5 dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (predelava mleka, predelava sadja ter peka kruha, potic in peciva na tradicionalen način). Čeprav usposobljenost ni  pogoj za  registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se nosilci vedno bolj zavedajo, da pa je znanje ključno pri  dobrem  opravljanju  dejavnosti. Pričakujemo, da bo v naslednjem letu ali dveh  še več kmetij registriralo dopolnilno dejavnost prav s področij, na kateirh so udeleženci usposabljanj pridobivali nova znanja.  Še prej pa morajo urediti tudi ustrezne prostore.