Združenje rejcev divjadi v oborah

Združenje rejcev divjadi v oborah
Drofenikova ulica 15
3230 Šetjur

število članov: 112

predsednik: Silvo Novak
tel.: 03 / 579 12 80

strokovni sodelavec: Jelka Ferlež
tel.: 03 / 749 10 64