Živinoreja

Nasvete s področja prehrane ureja specialistka mag. Helena Prepadnik (tel. št. : 03 42 55 516 ali 041 426 516, helena.prepadnik@ce.kgzs.si) in specialist Tadej Virk (tel. št. 03 49 07 585 ali 031707 820, tadej.virk@ce.kgzs.si)

 

Nasvete s področja tehnologije reje ureja specialist mag. Peter Pšaker (tel. št.: 03 42 55 512 ali 041 426 512, peter.psaker@ce.kgzs.si ).

Nasvete s področja selekcije in kontrole urejata vodja oddelka za živinorejo Zoran Kramer (tel. št. 03 42 54 052, zoran.kramer@ce.kgzs.si) in selekcionistka mag. Marjeta Ženko (tel. št. 03 42 54 057, marjeta.zenko@ce.kgzs.si ).

Aktualne nasvete poiščite v rubrikah: