Zlata trsna rumenica in zatiranje ameriškega škržatkaA, 24.06.2019

Glede na razvoj vinske trte in bionomijo ameriškega škržatka je bila 24.06.2019 za območje Celjske in Koroške regije izdana NAPOVED ZA ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA.

V napovedi za naše območje, ki je dostopna na spletnem naslovu: http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices?CenterID=4&CategoryID=2&year=2019 in se sklada z Navodilom za zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi v letu 2019 (objavljeno je na spletnem naslovu: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/nevarni_skodljivci_in_bolezni_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_skodljivi_organizmi/zlata_trsna_rumenica/)

je prvo škropljene proti ličinkam ameriškega škržatka na našem območju potrebno opraviti ob koncu tega tedna, oziroma v naslednjem tednu. To pomeni od 28. junija do 7. julija. Škropljenje se opravi takrat, ko je zaključeno cvetenje vseh sort, ki jih ima vinogradnik v vinogradu.

Navedeni termin prvega škropljenja velja tudi za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi ter za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah.

POZOR: pripravek Actara 25 WG, ki ste ga mnogi vinogradniki v zadnjih letih uporabljali za zatiranje am. škržatka NIMA VEČ DOVOLJENJA za UPORABO v VINOGRADIH!

Zato je potrebno za zatiranje uporabiti katerega od v napovedi naštetih pripravkov oz. pripravke, ki so našteti v Navodilu za zatiranje ameriškega škržatka.


Za dodatno pomoč se lahko obrnete na svojega kmetijskega svetovalca.