Zmanjševanje rasti in preprečevanje izmenične rodnosti v sadovnjakih jablan in hrušk, poškodovanih po zmrzali

V aprilu so številni sadovnjaki utrpeli škodo zaradi pozebe. Z namenom zmanjševanja rasti in preprečevanja izmenične rodnosti v sadovnjakih jablan in hrušk je MKGP, UVHVVR na pobudo pridelovalcev izdala izjemno
dovoljenje za nujne primere za fitoregulator BAIA (vsebuje a.s. etefon 480 g/L).

 


Sredstvo je namenjeno le profesionalnim (tržnim) pridelovalcem.
Na voljo bo le v naročenih količinah, zato vsem pridelovalcem svetujemo, da potrebne količine čim prej (rok je omejen!) naročijo pri svojem dobavitelju.

Več o fitoregulatorju je v obvestilu distributerja v Sloveniji (Karsia Dutovlje d.o.o.) ter v odločbi oziroma dovoljenju.