Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin Pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL

Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahtevi ozelenitve njivskih površin Pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo  | 
foto: Tamara Korošec

foto: Tamara Korošec

Pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL za leto 2020 se rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljša iz 25.oktobra 2020 na 10. novembra 2020 in začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine pa iz 15. novembra na 1.december 2020.

Ključne besede: KOPOP, POZ_ZEL, VOD_ZEL, čas setve prestavljen

 

 

 

 

 

 

Na osnovi dopisa KGZS št.330-26/2010/51 in št.3310-61/2020/1 iz MKGP odgovarjajo sledeče:

Po padavinah izstopa na območju vse Slovenije obdobje med 20. septembrom in 13. oktobrom, tako glede intenzitete, pogostnosti in tudi količine padavin. V navedenem obdobju je bilo nadpovprečno število padavinskih dni in nadpovprečna količina padavin. V večjem delu države je bila količina dežja več kot dvakrat presežena v primerjavi z dolgoletnim povprečjem. To je imelo za posledico namočenost kmetijskih tal in njihovo neprimernost za spravilo pridelkov in pripravo tal za setev prezimnih posevkov.

Ker so nastale razmere vplivale na zakasnitev spravila, zlasti koruze, se je posledično podaljšala tudi setev prezimnih posevkov. Zato se pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL za leto 2020 rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljša iz 25. oktobra 2020 na 10. novembra 2020, začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine, pa iz 15.novembra na 1. december 2020.

Izjema velja za naslednje občine na območji KGZS-Zavod CE:

Braslovče, Celje, Dravograd, Polzela, Prebold, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vojnik, Velenje, Vransko, Žalec.

Upravičencem ukrepa KOPOP, ki jim pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL setve ni uspelo opraviti do 25.oktobra 2020, ni treba sporočati primera višje sile Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kljub temu pa morajo hraniti vsa dokazila, s katerimi bodo v primeru morebitnega pregleda na kraju samem dokazali, da so setev opravili do 10. novembra 2020 ( evidence o delovnih opravilih, računi, pregled površin in vse ostalo, kot sicer velja).

DOPIS

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri