Druge novice12.04.2017 NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS MOVENTO 100 SC
MKGP, UVHVVR je izdala dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva MOVENTO SC 100 (vsebuje a.s spirotetramat).  Promet in uporaba sta možna le od 18.04. do 18.08.2017. MOVENTO SC 100  se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid: -    na hmelju za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) ali za zatiranje pršic (Acarina), -    v matičnjakih trte za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae), -  na jablanah in hruškah za zatiranje listnih hržic (Dasineura spp.), krvave uši (Eriosoma lanigerum), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona), bolšic (Cacopsylla spp.) in krvave uši (Eriosoma lanigerum) na jablanah, -    na slivah, marelicah, breskvah, češnjah in višnjah za zatiranje murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) , -    v kapusnicah in kolerabici za zatiranje uši (Aphididae), resarjev (Thrips tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Aleyrodes proletella), -    v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, v zaščitenih prostorih in na prostem za zatiranje uši (Aphididae) ali solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius), -    v čebuli in šalotki za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci), -  na ameriških borovnicah za zatiranje uši (Aphididae) in češpljevega kaparja (Lecanium corni).   KARENCA: Karenca za jabolka, hruške, slive, marelice, breskve, češnje, višnje in hmelj je 21 dni; za čebulo in šalotko 14 dni; za solato, radič, endivijo in mlade liste ter poganjke vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; za kapusnice in kolerabico 3 dni; za ameriške borovnice jekarenca zagotovljena s časom uporabe, v matičnjakih trte je karenca zagotovljena z načinom uporabe. ...več


21.03.2017, NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS PULSAR 40
MKGP, UVHVVR je izdala dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva PULSAR 40 (vsebuje a.s imazamoks).  Promet in uporaba sredstva sta možna le od 21.03. do 21.07.2017. PULSAR 40  se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v: - soji, fižolu in grahu v odmerku 1 l/ha pri porabi vode 100 do 400 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 12-14, - lucerni v odmerku 1,25 l/ha pri porabi vode 100 do 400 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 12-16, - rdeči detelji v odmerku 1 l/ha pri porabi vode 200 do 300 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 16-18 OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi enkrat v eni rastni sezoni. Uporaba sredstva je dovoljena le s traktorsko škropilnico. KARENCA: Karenca za sojo je zagotovljena s časom uporabe; za lucerno in rdečo deteljo je karenca 28 dni; za fižol in grah je karenca 63 dni. ...več


Informacije o vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP
O informacijah o vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP si lahko podrobneje preberite tukaj ...več


Tečaj za vinogradnike
Za vse, ki vas zanima vinogradništvo in želite pridobiti NPK vinogradnik, organizira KGZS - Zavod MB tečaj. Potekal bo od 3. do 18. aprila 2017. Podrobneje si preberite tukaj. ...več


6. 3. 2017, Seznam evidenčnih naročil za leto 2016
V skladu z novim Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 moramo naročniki vsako leto do 28.02. tekočega leta objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil seznam evidenčnih naročil, oddanih na splošnem področju v letu 2016 od 01.04.2016 do 31.12.2016 ter vrednosti enaki ali višji od 10.000 EUR in nižji od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3. ...več


Zavarovanje kmetijske pridelave - brošura
Vabimo vas, da si več o možnostih zavarovanja kmetijske pridelave preberete tukaj. ...več


9.2.2017, Začetni ekološki tečaj - prijave
Vabimo vse zainteresirane, da se prijavite na izobraževanje s področja ekološkega kmetovanja, ki bo potekalo od 1.3. do 3. 3. 2017. Več pa si preberite tukaj. ...več


Vlaganje zahtevkov za škodo po pozebi in snegu v letu 2016
Obveščamo vas, da bo mogoče od 31. 1. 2017 do vključno 2. 3. 2017 vlagati zahtevke za škodo po pozebi in snegu v letu 2016. Več si lahko preberete tukaj. ...več


PODOR POSEVKOV V OKVIRU ZAHTEV POZ_POD in VOD_POD - podaljšanje roka za leto 2016
Vse vključene v KOPOP, zahtevi POZ_POD in VOD_POD obveščamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano PODALJŠALO ROK za PODOR POSEVKOV v letu 2016 v okviru omenjenih zahtev iz 15.11. na 15.12.2016. Več preberite v DOPISU. ...več


15.11.2016 PODALJŠANJE OBDOBJA GNOJENJA S TEKOČIMI ORGANSKIMI GNOJILI
Obveščamo vse uporabnike tekočih organskih gnojil, da je z dovoljenjem  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obdobje za gnojenje s tekočimi organskimi gnojili podaljšano do 15.12.2016 za vse v dovoljenju navedene občine. Več v DOVOLJENJU.   Priporočamo tudi, da preberete ta članek.     ...več