Druge novicePODOR POSEVKOV V OKVIRU ZAHTEV POZ_POD in VOD_POD - podaljšanje roka za leto 2016
Vse vključene v KOPOP, zahtevi POZ_POD in VOD_POD obveščamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano PODALJŠALO ROK za PODOR POSEVKOV v letu 2016 v okviru omenjenih zahtev iz 15.11. na 15.12.2016. Več preberite v DOPISU. ...več


15.11.2016 PODALJŠANJE OBDOBJA GNOJENJA S TEKOČIMI ORGANSKIMI GNOJILI
Obveščamo vse uporabnike tekočih organskih gnojil, da je z dovoljenjem  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obdobje za gnojenje s tekočimi organskimi gnojili podaljšano do 15.12.2016 za vse v dovoljenju navedene občine. Več v DOVOLJENJU.   Priporočamo tudi, da preberete ta članek.     ...več


8.11.2016 - Novosti glede dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Obveščamo vas, da je s spremembo Zakona o dohodnini nekaj novosti v zvezi z dohodkom iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Podrobnejše pojasnilo Finančne uprave RS lahko najdete tukaj. ...več


OBVEZNO usposabljanje za vključene v ukrep dobrobit živali (DŽ)
Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 14-20 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega usposabljanja.   Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ. Več informacij o terminih usposabljanj na posameznih lokacijah najdete tukaj. Gradivo za dobrobit živali: govedo in prašiči.   ...več


Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016
Objavljamo termine za obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016. Več si preberite tukaj.   Gradivo za osnovno usposabljanje se nahaja tukaj. Gradivo za nadaljevalno usposabljanje se nahaja tukaj.   ...več


OBVEZNO USPOSABLJANJE ZA VKLJUČENE V KOPOP ZA LETO 2016
Najavljamo termine za obvezno 4-urno redno usposabljanje za vključene v kmetijsko - okoljsko - podnebne ukrepe (KOPOP). Podrobneje pa si poglejte tukaj.   Gradivo z vsebinami za leto 2016 pa se nahaja tukaj. ...več


SILIRANJE KORUZE POŠKODOVANE PO TOČI
Po toči brez panike. Kaj narediti s koruzo, ki je poškodovana od toče je napisano tukaj.   Slika 1: še počakamo s siliranjem   Slika 2: pozor - koruza lahko začne plesneti ...več


2.8.2016, Vabilo na predavanje Kje v prireji mleka izgubljamo cente?
Vabimo vas, da se udeležite predavanja Kje v prireji mleka izgubljamo cente? Seznam lokacij najdete tukaj. ...več


Vročinski stres pri govedu
Za večjo prirejo v poletnem času poskrbimo s primerno oskrbo živali. Več preberite tukaj.   Pa še slika vročinskega stresa pri kravi. tu ...več


Sporočanje dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji - OPOZORILO
Spoštovani nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, NE POZABITE , da morate do 30.6. 2016 na Upravne enote sporočiti dohodek  iz dopolnilne dejavnosti. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljevanju: ZKme-1) v 6. odstavku 101. člena določa, da mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje do 30. junija upravni enoti (v nadaljevanju: UE) sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona. UE vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 99. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto. Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Če dohodka ne boste pravočasno sporočili, predpis predvideva odvzem dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. ...več