Druge noviceNovost glede obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost v letu 2018
Obveščamo vas, da se bo z letom 2018 spremenil način obračunavanja in plačila prispevkov za socialno varnost za kmete. Več si preberite tukaj. ...več


Najava terminov za izvedbo usposabljan za EK17 in gradivo
Spoštovani v prilogi je seznam terminov za usposabljanje za EK 2017 in gradivo osnovno in nadaljevalno.   ...več


Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, na področju REJE DROBNICE, za leto 2017
Spoštovani! V prilogi je najava terminov in lokacij. V prilogi je gradivo za ukrep DŽ na področju Reje drobnice za leto 2017. ...več


Usposabljanje kmetov za ukrep dobrobit živali iz PRP 2014-2020 na področju govedoreje za leto 2017
Spoštovani! V prilogi je gradivo za ukrep DŽ na področju govedoreje za leto 2017 ...več


PODALJŠANJE ROKA ZA SETEV PREZIMNIH POSEVKOV V OKVIRU KOPOP v zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL
MKGP je za 2017 podaljšalo rok za setev prezimnih posevkov v okviru KOPOP v  zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL, s 25.oktobra na 10. november in je med drugim spremenilo tudi začetek roka od katerega mora zelena odeja pokrivati tla iz  15. novembra na 30. november. Več v dopisu, ki jo najdete TUKAJ. ...več


Evropsko partnerstvo za inovacije, ukrep Sodelovanje
Vabimo vas na predstavitev Evropskega partnerstva za sodelovanje v okviru ukrepa Sodelovanje. Vabilo z lokacijami in podrobnejšimi informacijami je tukaj. ...več


Najava terminov in lokacij za izobraževanje DŽ - govedo
V prilogi je seznam terminov in lokacija za vključene v ukrep DŽ govedo v letu 2017. ...več


Dokup neekološke krme na ekoloških kmetijah
Ekološke kmetije, ki beležite primanjkljaj krme, ki se bo odražal tudi v zimsko obdobje in na trgu ne uspete pridobiti ekološko pridelane krme, lahko v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 889/08 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil na MKGP podate vlogo za dokup neekološke krme. Pred časom je bila s strani KGZS podana pobuda za generalno dovoljenje dokupa neekološke krme na ekoloških kmetijah v okviru možnosti, ki jih dopušča zakonodaja o ekološkem kmetovanju v izjemnih situacijah in seveda ocenjene stopnje izpada pridelka za posamezno regijo v Sloveniji. Dokler ni generalnega dovoljenja s strani MKGP, je edina možnost, da se oskrbite z zadostnimi količinami krme na zgoraj predlagani način. Tako kontaktirajte najprej lastno kontrolno organizacijo za ekološko kmetovanje, nato pa v skladu z dogovorom ukrepajte. ...več


16.08.2017 Dovoljenje za nujne primere za sredstvo TEPPEKI
MKGP je dne 10. avgusta 2017 izdalo dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za sredstvo TEPPEKI. TEPPEKI se sme v obdobju 120 dni od izdaje odločbe (do 10. novembra 2017) v odmerku 0,12 do 0,14 kg/ha ob uporabi vode 500 do 1200 l/ha  uporabljati za zatiranje LISTNIH UŠI na PAPRIKI pridelovani v zavarovanih prostorih in na prostem. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v razmiku 14 dni. Sredstvo se lahko uporabi, ko je dosežen prag škodljivosti. Karenca za papriko je 5 dni. FFS TEPPEKI smejo na paprikah uporabljati samo uporabniki, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine iz opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS. Vsi uporabniki sredstva TEPPEKI na paprikah morajo pri uporabi sredstva upoštevati vsa opozorila za varovanje zdravja, okolja in varstvo pri delu, ki so navedena na etiketi sredstva Teppeki. Za podrobnosti se lahko obrnete na svojega kmetijskega svetovalca ali na zastopnika za sredstvo v Sloveniji - podjetje Picount d.o.o.. ...več


DAN SADJARJEV IN VINOGRADNIKOV
DAN SADJARJEV IN VINOGRADNIKOV«, ki bo potekal v petek, 9. junija 2017 na posestvu Biotehniške šole Maribor, Vrbanska cesta 30. Vabilo je tukaj. ...več