Druge noviceUKREP KMETIJSKO-OKOLJSKIH PODNEBNIH PLAČIL V LETU 2015 - oktober 2014
  Obstoječi ukrep kmetijsko-okoljskih plačil bo z letom 2015 nadomestil ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Vključuje več zahtev. Sestavljen je iz osnovnih in dodatnih zahtev. Plačila v novem obdobju bodo namenjena ohranjanju in izboljšanju ekosistemov, naravnih virov, po novem pa tudi prilagajanju podnebnim spremembam. Na kratko vas obveščamo o glavnih spremembah tukaj. ...več


EKOLOŠKO KMETOVANJE - povrnjeni stroški kontrole
  Spoštovani! Obveščamo vas da lahko KMG-ji v okviru trenutnega ukrepa 132 (PRP 2007-2013) dobijo povrnjene stroške za kontrole, analize, članarine, tisk,...Skratka v novem PRP 2014-2020 bodo po NOVEM lahko do tega upravičena le tista KMG, ki se na novo vključijo v kontrolo ekološkega kmetovanja oziroma tisti, ki še ne bodo izkoristili 5 let iz trenutnega PRPja in se jim bo petletno obdobje izteklo šele v novem programskem obdobju. Pozivamo vas, da tisti, ki ste že vključeni v kontrolo ekološkega kmetovanja in še niste uveljavaljali podpor iz ukrepa 132, da izkoristite možnost za pridobitev sredstev v letu 2014. Do konca leta je še čas tudi za vas, da zaprosite za sredstva in tako boste imeli to možnost do izteka pet let tudi v novem PRP. V nasprotnem primeru vsi ''stari'', ki ste že vključeni v kontrolo ne boste mogli v novem PRP več kandidirati za povrnitev stroškov kontrole v okviru shem kakovosti.   Več informacij: Mitja Zupančič svetovalec specialist za ekološko kmetovanje tel: 03/42 55 513 ali GSM 041/426513 ...več


Setev strniščnih dosevkov
V prilogi vam svetujemo katere strniščne dosevke še lahko sejete, da bo v jeseni manj problemov s pomanjkanjem krme za živali. Preberite tukaj še slika strniščnega posevka ajde v septembru lani.       ...več


19.05.2014 - Nadomestila na VVO
Tukaj so navodila za uporabo javnega pregledovalnika grafičnih podatkov MKO-RKG za pregled izračuna točk za denarna nadomestila na vodo varstvenih območjih (VVO). S pomočjo teh navodil lahko vsak upravičenec preveri izračun točk za določen KMG-MID in ugotovi ali je vrednost denarnega nadomestila za njegove površine na VVO 1 ustrezna. Zadeva velja le za VVO potrjena v okviru državnih uredb za določitev VVO. Navodila so tukaj. ...več


NAVODILA ZA KMETOVANJE V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
Rudarsko-metalurška dejavnost v Mežiški dolini je negativno vplivala na okolje v celotnem obdobju delovanja. Obremenjenost okolja z žveplovim dioksidom (SO2) in prahom (posledično tudi svincem v prahu) se je sicer v zadnjih letih občutno zmanjšala, ostaja pa problematika obremenjenosti tal s težkimi kovinami (svinec (Pb), cink (Zn) in kadmij (Cd)). Posledica nakopičenih težkih kovin v tleh je resorbcija le-teh v rastlinah in prehod po prehranjevalni verigi v živali in človeka. Zaradi tega predstavlja onesnaženost tal in rastlinskega materiala v Zgornji Mežiški dolini pomemben omejitveni faktor pri rabi prostora v kmetijske namene ter hkrati omejitveni razvojni dejavnik. V nadaljevanju dokumenta si lahko preberete o: Ukrepih s katerimi lahko zmanjšamo vnos težkih kovin v rastline in preko rastlin v ljudi in živali, Podana je opredelitev onesnaženosti tal, izbor kmetijskih rastlin ter reja živali   Izboru najpirmernejših rastlin za to območje in o Reji živali s poudarkom na pridelavi krme za živali, ter o onesnaženosti mesa, mleka in jajc s težkimi kovinami. Preberite več. ...več


15.04.2014-Strokovna ekskurzija za ekološke kmete
Spoštovani! Obveščamo vas, da bomo strokovno ekskurzijo, ki je del usposabljanja s področja ekološkega kmetovanja, izvedli v sredo, 23.04.2014. Izvedena bo po programu, ki je zapisan v nadaljevanju.   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več


Košnja trave - 10.04.2014
Spoštovani kmetovalci! OBVEZNO preglejte posevke trav in metuljnic in NE glede na datum, če so v fazi začetek latenja oz. primerne velikosti, jo POKOSITE. mag.Tatjana PEVEC 041/426 515 ...več


13.3.2014 - N min analize
Kot je že navada pozivamo vse pridelovalce poljščin in zelenjave, da pred dognojevanji kmetijskih kultur (koruza, hmelj, žita, zelenjadnice…) v letu 2014 opravite hitri nitratni test (Nmin test) ter tako poljščine in zelenjadnice dognojujete v skladu z dejanskimi potrebami po dušiku. Več je tukaj. ...več


Nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS - PROGRAM, Rogaška Slatina 10.02.2014
Program nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS za izvajalce varstva rastlin: ...več


Nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS - PROGRAM, Vrh nad Laškim 06.02.2014
Program nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS za izvajalce varstva rastlin: ...več