Druge noviceOBVEZNO usposabljanje za vključene v ukrep dobrobit živali (DŽ)
Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 14-20 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega usposabljanja.   Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ. Več informacij o terminih usposabljanj na posameznih lokacijah najdete tukaj.   ...več


Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016
Objavljamo termine za obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016. Več si preberite tukaj. ...več


OBVEZNO USPOSABLJANJE ZA VKLJUČENE V KOPOP ZA LETO 2016
Najavljamo termine za obvezno 4-urno redno usposabljanje za vključene v kmetijsko - okoljsko - podnebne ukrepe (KOPOP). Podrobneje pa si poglejte tukaj.   Gradivo z vsebinami za leto 2016 pa se nahaja tukaj. ...več


SILIRANJE KORUZE POŠKODOVANE PO TOČI
Po toči brez panike. Kaj narediti s koruzo, ki je poškodovana od toče je napisano tukaj.   Slika 1: še počakamo s siliranjem   Slika 2: pozor - koruza lahko začne plesneti ...več


2.8.2016, Vabilo na predavanje Kje v prireji mleka izgubljamo cente?
Vabimo vas, da se udeležite predavanja Kje v prireji mleka izgubljamo cente? Seznam lokacij najdete tukaj. ...več


Vročinski stres pri govedu
Za večjo prirejo v poletnem času poskrbimo s primerno oskrbo živali. Več preberite tukaj.   Pa še slika vročinskega stresa pri kravi. tu ...več


Sporočanje dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji - OPOZORILO
Spoštovani nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, NE POZABITE , da morate do 30.6. 2016 na Upravne enote sporočiti dohodek  iz dopolnilne dejavnosti. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljevanju: ZKme-1) v 6. odstavku 101. člena določa, da mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje do 30. junija upravni enoti (v nadaljevanju: UE) sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona. UE vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 99. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto. Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Če dohodka ne boste pravočasno sporočili, predpis predvideva odvzem dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. ...več


Zmanjševanje rasti in preprečevanje izmenične rodnosti v sadovnjakih jablan in hrušk, poškodovanih po zmrzali
V aprilu so številni sadovnjaki utrpeli škodo zaradi pozebe. Z namenom zmanjševanja rasti in preprečevanja izmenične rodnosti v sadovnjakih jablan in hrušk je MKGP, UVHVVR na pobudo pridelovalcev izdala izjemno dovoljenje za nujne primere za fitoregulator BAIA (vsebuje a.s. etefon 480 g/L).   ...več


Skupna promocija kmetijskih in živilskih proizvodov
Začenjajo se promocijske aktivnosti za sektor mleka in mesa. Podrobneje o sami promociji, o višini prispevka  ter novi shemi kakovosti "izbrana kakovost" si preberite tukaj.   V četrtek, 9. 6. 2016, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala javna predstavitev poteka zbiranja prispevka za promocijo in sheme "izbrana kakovost" zavezancem, ki so zavezani obračunati in nakazati prispevek za promocijo v sektorju mleka in mesa. Obvezne prijave sprejemajo na e-naslov: promocija.mkgp@gov.si do 3.6.2016.     ...več


DAN ŽIT 2016
Vabimo vas na DAN ŽIT 2016, ki bo v četrtek 02. junija 2016 v Šoštanju (predavanja in ogled poskusa). Program je tukaj. ...več