Druge novicePodaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili na določenih območjih do 15.12.2014
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pobudo KGZS izdalo dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili na določenih območjih do 15.12.2014.     Natančna vsebina je objavljena v sporočilu za javnost na spodnji povezavi: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/7761/fc413717065780b18951cb7a261dea03/ in v dovoljenju, ki je prav tako objavljeno na spletni strani MKGP. Dovoljenje je dostopno tudi TUKAJ.       POZOR: V dovoljenju so navedena območja, na katerih je podaljšano dovoljeno obdobje za razvoz tekočih organskih gnojil do 15.12. 2014.     ...več


Predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko okoljskih podnebnih plačil
V novem programu razvoja podeželja do leta 2020 bo na voljo nov ukrep Kmetijsko okoljsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP). Potrebno bo izpolnjevati nekaj vstopnih pogojev, med drugim se bo potrebno udeležiti 6-urnega predhodnega usposabljanja. Več si lahko preberete tukaj.         ...več


UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKIH PODNEBNIH PLAČIL V LETU 2015 - oktober 2014
  Obstoječi ukrep kmetijsko-okoljskih plačil bo z letom 2015 nadomestil ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Vključuje več zahtev. Sestavljen je iz osnovnih in dodatnih zahtev. Plačila v novem obdobju bodo namenjena ohranjanju in izboljšanju ekosistemov, naravnih virov, po novem pa tudi prilagajanju podnebnim spremembam. Na kratko vas obveščamo o glavnih spremembah tukaj. ...več


EKOLOŠKO KMETOVANJE - povrnjeni stroški kontrole
  Spoštovani! Obveščamo vas da lahko KMG-ji v okviru trenutnega ukrepa 132 (PRP 2007-2013) dobijo povrnjene stroške za kontrole, analize, članarine, tisk,...Skratka v novem PRP 2014-2020 bodo po NOVEM lahko do tega upravičena le tista KMG, ki se na novo vključijo v kontrolo ekološkega kmetovanja, in zaključijo obdobje preusmeritve. Pozivamo vas, da tisti, ki ste že vključeni v kontrolo ekološkega kmetovanja in bi želeli uveljavaljati podporo iz ukrepa 132, da izkoristite možnost za pridobitev sredstev. V letošnjem letu je možno vlogo oddati med 6. 12. in 31. 12.   Več informacij: Mitja Zupančič svetovalec specialist za ekološko kmetovanje tel: 03/42 55 513 ali GSM 041/426 513 ...več


Setev strniščnih dosevkov
V prilogi vam svetujemo katere strniščne dosevke še lahko sejete, da bo v jeseni manj problemov s pomanjkanjem krme za živali. Preberite tukaj še slika strniščnega posevka ajde v septembru lani.       ...več


19.05.2014 - Nadomestila na VVO
Tukaj so navodila za uporabo javnega pregledovalnika grafičnih podatkov MKO-RKG za pregled izračuna točk za denarna nadomestila na vodo varstvenih območjih (VVO). S pomočjo teh navodil lahko vsak upravičenec preveri izračun točk za določen KMG-MID in ugotovi ali je vrednost denarnega nadomestila za njegove površine na VVO 1 ustrezna. Zadeva velja le za VVO potrjena v okviru državnih uredb za določitev VVO. Navodila so tukaj. ...več


NAVODILA ZA KMETOVANJE V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
Rudarsko-metalurška dejavnost v Mežiški dolini je negativno vplivala na okolje v celotnem obdobju delovanja. Obremenjenost okolja z žveplovim dioksidom (SO2) in prahom (posledično tudi svincem v prahu) se je sicer v zadnjih letih občutno zmanjšala, ostaja pa problematika obremenjenosti tal s težkimi kovinami (svinec (Pb), cink (Zn) in kadmij (Cd)). Posledica nakopičenih težkih kovin v tleh je resorbcija le-teh v rastlinah in prehod po prehranjevalni verigi v živali in človeka. Zaradi tega predstavlja onesnaženost tal in rastlinskega materiala v Zgornji Mežiški dolini pomemben omejitveni faktor pri rabi prostora v kmetijske namene ter hkrati omejitveni razvojni dejavnik. V nadaljevanju dokumenta si lahko preberete o: Ukrepih s katerimi lahko zmanjšamo vnos težkih kovin v rastline in preko rastlin v ljudi in živali, Podana je opredelitev onesnaženosti tal, izbor kmetijskih rastlin ter reja živali   Izboru najpirmernejših rastlin za to območje in o Reji živali s poudarkom na pridelavi krme za živali, ter o onesnaženosti mesa, mleka in jajc s težkimi kovinami. Preberite več. ...več


15.04.2014-Strokovna ekskurzija za ekološke kmete
Spoštovani! Obveščamo vas, da bomo strokovno ekskurzijo, ki je del usposabljanja s področja ekološkega kmetovanja, izvedli v sredo, 23.04.2014. Izvedena bo po programu, ki je zapisan v nadaljevanju.   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več


Košnja trave - 10.04.2014
Spoštovani kmetovalci! OBVEZNO preglejte posevke trav in metuljnic in NE glede na datum, če so v fazi začetek latenja oz. primerne velikosti, jo POKOSITE. mag.Tatjana PEVEC 041/426 515 ...več


13.3.2014 - N min analize
Kot je že navada pozivamo vse pridelovalce poljščin in zelenjave, da pred dognojevanji kmetijskih kultur (koruza, hmelj, žita, zelenjadnice…) v letu 2014 opravite hitri nitratni test (Nmin test) ter tako poljščine in zelenjadnice dognojujete v skladu z dejanskimi potrebami po dušiku. Več je tukaj. ...več