Druge novicePoročilo JSKS 2014
Vabimo vas, da si preberete poročilo o delu javne službe kmetijskega svetovanja za leto 2014. Dostopno je tukaj. ...več


EKOLOŠKO KMETOVANJE - povrnjeni stroški kontrole
  Spoštovani! Obveščamo vas da lahko KMG-ji v okviru trenutnega ukrepa 132 (PRP 2007-2013) dobijo povrnjene stroške za kontrole, analize, članarine, tisk,...Skratka v novem PRP 2014-2020 bodo po NOVEM lahko do tega upravičena le tista KMG, ki se na novo vključijo v kontrolo ekološkega kmetovanja, in zaključijo obdobje preusmeritve. Pozivamo vas, da tisti, ki ste že vključeni v kontrolo ekološkega kmetovanja in bi želeli uveljavaljati podporo iz ukrepa 132, da izkoristite možnost za pridobitev sredstev. V letošnjem letu je možno vlogo oddati med 6. 12. in 31. 12.   Več informacij: Mitja Zupančič svetovalec specialist za ekološko kmetovanje tel: 03/42 55 513 ali GSM 041/426 513 ...več


19.05.2014 - Nadomestila na VVO
Tukaj so navodila za uporabo javnega pregledovalnika grafičnih podatkov MKO-RKG za pregled izračuna točk za denarna nadomestila na vodo varstvenih območjih (VVO). S pomočjo teh navodil lahko vsak upravičenec preveri izračun točk za določen KMG-MID in ugotovi ali je vrednost denarnega nadomestila za njegove površine na VVO 1 ustrezna. Zadeva velja le za VVO potrjena v okviru državnih uredb za določitev VVO. Navodila so tukaj. ...več


NAVODILA ZA KMETOVANJE V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
Rudarsko-metalurška dejavnost v Mežiški dolini je negativno vplivala na okolje v celotnem obdobju delovanja. Obremenjenost okolja z žveplovim dioksidom (SO2) in prahom (posledično tudi svincem v prahu) se je sicer v zadnjih letih občutno zmanjšala, ostaja pa problematika obremenjenosti tal s težkimi kovinami (svinec (Pb), cink (Zn) in kadmij (Cd)). Posledica nakopičenih težkih kovin v tleh je resorbcija le-teh v rastlinah in prehod po prehranjevalni verigi v živali in človeka. Zaradi tega predstavlja onesnaženost tal in rastlinskega materiala v Zgornji Mežiški dolini pomemben omejitveni faktor pri rabi prostora v kmetijske namene ter hkrati omejitveni razvojni dejavnik. V nadaljevanju dokumenta si lahko preberete o: Ukrepih s katerimi lahko zmanjšamo vnos težkih kovin v rastline in preko rastlin v ljudi in živali, Podana je opredelitev onesnaženosti tal, izbor kmetijskih rastlin ter reja živali   Izboru najpirmernejših rastlin za to območje in o Reji živali s poudarkom na pridelavi krme za živali, ter o onesnaženosti mesa, mleka in jajc s težkimi kovinami. Preberite več. ...več


Nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS - PROGRAM, Rogaška Slatina 10.02.2014
Program nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS za izvajalce varstva rastlin: ...več


Nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS - PROGRAM, Vrh nad Laškim 06.02.2014
Program nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS za izvajalce varstva rastlin: ...več


Nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS - program, Celje 28.1.2014
Program nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS za izvajalce varstva rastlin:   ...več


Biotično varstvo rastlin - 3 srečanje september
Vabimo vas na 3 srečanje spoznavanja škodljivih in koristnih organizmov. Vabilo je tukaj. ...več


Poljščine v poletni suši, 23.07.2013
Za vas smo pripravili nekaj nasvetov kaj in kako v tej suši. preberite si tukaj. ...več


Biotično varstvo rastlin julij 2013
  Oddelek za kmetijsko svetovanje Tel. : 03 710 17 88 E-pošta:  iris.skerbot@ce.kgzs.si   Številka:  49/2013-IŠ                                                                      Datum: 10.07.2013     VABILO NA USPOSABLJANJE Spoštovani!   obveščamo vas, da bo drugo srečanje v sklopu usposabljanja   BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN 2013,   v sredo 24. julija 2013 ob 9.00 uri  na kmetiji BELEJ Marjana, Zg. Rečica 6, Laško.   Drugo srečanje bo namenjeno praktičnemu delu usposabljanja Prepoznavanje škodljivih in koristnih organizmov v praksi  in bo trajalo 3 ure.     Obveznost slušatelja je 80 % udeležba na  usposabljanju  (najmanj 20 ur). Usposabljanja se lahko udeleži nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva.   Usposabljanje bo financirano na podlagi programa našega zavoda iz sredstev  ukrepa 111 (sredstev EKSRP in RS), zato je za vas brezplačno.     Vabimo vas, da se usposabljanja udeležite.   Dodatne informacije lahko dobite pri  Iris Škerbot na telefonski številki 03 710 17 88 ali 041 439 109.   Vljudno vabljeni!   Vesna Čuček, univ. dipl. ekon. in univ. dipl. inž. agr.                                                vodja oddelka I   Pripravila:                                                                 Iris Škerbot, univ. dipl. inž . agr.                              svetovalec specialist II (za varstvo rastlin) ...več