Druge noviceIzbor mlade kmetice in mladega gospodarja 2015, 26. 9. 2015 v Vinski Gori
Vabimo vas na izbor mlade kmetice in mladega gospodarja za leto 2015. Več v vabilu. ...več


Redna 4-urna KOPOP usposabljanja za leto 2015
Vsi, ki ste v letu 2015 vstopili v ukrep KOPOP, morate do konca leta opraviti 4-urno redno KOPOP usposabljanje. Na dom boste prejeli vabilo. Seznam lokacij       ...več


Poročilo JSKS 2014
Vabimo vas, da si preberete poročilo o delu javne službe kmetijskega svetovanja za leto 2014. Dostopno je tukaj. ...več


EKOLOŠKO KMETOVANJE - povrnjeni stroški kontrole
  Spoštovani! Obveščamo vas da lahko KMG-ji v okviru trenutnega ukrepa 132 (PRP 2007-2013) dobijo povrnjene stroške za kontrole, analize, članarine, tisk,...Skratka v novem PRP 2014-2020 bodo po NOVEM lahko do tega upravičena le tista KMG, ki se na novo vključijo v kontrolo ekološkega kmetovanja, in zaključijo obdobje preusmeritve. Pozivamo vas, da tisti, ki ste že vključeni v kontrolo ekološkega kmetovanja in bi želeli uveljavaljati podporo iz ukrepa 132, da izkoristite možnost za pridobitev sredstev. V letošnjem letu je možno vlogo oddati med 6. 12. in 31. 12.   Več informacij: Mitja Zupančič svetovalec specialist za ekološko kmetovanje tel: 03/42 55 513 ali GSM 041/426 513 ...več


19.05.2014 - Nadomestila na VVO
Tukaj so navodila za uporabo javnega pregledovalnika grafičnih podatkov MKO-RKG za pregled izračuna točk za denarna nadomestila na vodo varstvenih območjih (VVO). S pomočjo teh navodil lahko vsak upravičenec preveri izračun točk za določen KMG-MID in ugotovi ali je vrednost denarnega nadomestila za njegove površine na VVO 1 ustrezna. Zadeva velja le za VVO potrjena v okviru državnih uredb za določitev VVO. Navodila so tukaj. ...več


NAVODILA ZA KMETOVANJE V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
Rudarsko-metalurška dejavnost v Mežiški dolini je negativno vplivala na okolje v celotnem obdobju delovanja. Obremenjenost okolja z žveplovim dioksidom (SO2) in prahom (posledično tudi svincem v prahu) se je sicer v zadnjih letih občutno zmanjšala, ostaja pa problematika obremenjenosti tal s težkimi kovinami (svinec (Pb), cink (Zn) in kadmij (Cd)). Posledica nakopičenih težkih kovin v tleh je resorbcija le-teh v rastlinah in prehod po prehranjevalni verigi v živali in človeka. Zaradi tega predstavlja onesnaženost tal in rastlinskega materiala v Zgornji Mežiški dolini pomemben omejitveni faktor pri rabi prostora v kmetijske namene ter hkrati omejitveni razvojni dejavnik. V nadaljevanju dokumenta si lahko preberete o: Ukrepih s katerimi lahko zmanjšamo vnos težkih kovin v rastline in preko rastlin v ljudi in živali, Podana je opredelitev onesnaženosti tal, izbor kmetijskih rastlin ter reja živali   Izboru najpirmernejših rastlin za to območje in o Reji živali s poudarkom na pridelavi krme za živali, ter o onesnaženosti mesa, mleka in jajc s težkimi kovinami. Preberite več. ...več


Nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS - PROGRAM, Rogaška Slatina 10.02.2014
Program nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS za izvajalce varstva rastlin: ...več


Nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS - PROGRAM, Vrh nad Laškim 06.02.2014
Program nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS za izvajalce varstva rastlin: ...več


Nadaljnje usposabljanje za ravnanje s FFS - program, Celje 28.1.2014
Program nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS za izvajalce varstva rastlin:   ...več


Biotično varstvo rastlin - 3 srečanje september
Vabimo vas na 3 srečanje spoznavanja škodljivih in koristnih organizmov. Vabilo je tukaj. ...več