Druge noviceEvropsko partnerstvo za inovacije, ukrep Sodelovanje
Vabimo vas na predstavitev Evropskega partnerstva za sodelovanje v okviru ukrepa Sodelovanje. Vabilo z lokacijami in podrobnejšimi informacijami je tukaj. ...več


Najava terminov in lokacij za izobraževanje DŽ - govedo
V prilogi je seznam terminov in lokacija za vključene v ukrep DŽ govedo v letu 2017. ...več


Dokup neekološke krme na ekoloških kmetijah
Ekološke kmetije, ki beležite primanjkljaj krme, ki se bo odražal tudi v zimsko obdobje in na trgu ne uspete pridobiti ekološko pridelane krme, lahko v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 889/08 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil na MKGP podate vlogo za dokup neekološke krme. Pred časom je bila s strani KGZS podana pobuda za generalno dovoljenje dokupa neekološke krme na ekoloških kmetijah v okviru možnosti, ki jih dopušča zakonodaja o ekološkem kmetovanju v izjemnih situacijah in seveda ocenjene stopnje izpada pridelka za posamezno regijo v Sloveniji. Dokler ni generalnega dovoljenja s strani MKGP, je edina možnost, da se oskrbite z zadostnimi količinami krme na zgoraj predlagani način. Tako kontaktirajte najprej lastno kontrolno organizacijo za ekološko kmetovanje, nato pa v skladu z dogovorom ukrepajte. ...več


16.08.2017 Dovoljenje za nujne primere za sredstvo TEPPEKI
MKGP je dne 10. avgusta 2017 izdalo dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za sredstvo TEPPEKI. TEPPEKI se sme v obdobju 120 dni od izdaje odločbe (do 10. novembra 2017) v odmerku 0,12 do 0,14 kg/ha ob uporabi vode 500 do 1200 l/ha  uporabljati za zatiranje LISTNIH UŠI na PAPRIKI pridelovani v zavarovanih prostorih in na prostem. Dovoljeni sta največ dve tretiranji v razmiku 14 dni. Sredstvo se lahko uporabi, ko je dosežen prag škodljivosti. Karenca za papriko je 5 dni. FFS TEPPEKI smejo na paprikah uporabljati samo uporabniki, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine iz opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS. Vsi uporabniki sredstva TEPPEKI na paprikah morajo pri uporabi sredstva upoštevati vsa opozorila za varovanje zdravja, okolja in varstvo pri delu, ki so navedena na etiketi sredstva Teppeki. Za podrobnosti se lahko obrnete na svojega kmetijskega svetovalca ali na zastopnika za sredstvo v Sloveniji - podjetje Picount d.o.o.. ...več


DAN SADJARJEV IN VINOGRADNIKOV
DAN SADJARJEV IN VINOGRADNIKOV«, ki bo potekal v petek, 9. junija 2017 na posestvu Biotehniške šole Maribor, Vrbanska cesta 30. Vabilo je tukaj. ...več


DAN ŽIT 2017
Vabimo vas na DAN ŽIT 2017, ki bo v četrtek 8. junija 2017 v Bučah. Več o poteku je v PROGRAMU (zemljevid). ...več


12.04.2017 NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS MOVENTO 100 SC
MKGP, UVHVVR je izdala dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva MOVENTO SC 100 (vsebuje a.s spirotetramat).  Promet in uporaba sta možna le od 18.04. do 18.08.2017. MOVENTO SC 100  se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid: -    na hmelju za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) ali za zatiranje pršic (Acarina), -    v matičnjakih trte za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae), -  na jablanah in hruškah za zatiranje listnih hržic (Dasineura spp.), krvave uši (Eriosoma lanigerum), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona), bolšic (Cacopsylla spp.) in krvave uši (Eriosoma lanigerum) na jablanah, -    na slivah, marelicah, breskvah, češnjah in višnjah za zatiranje murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) , -    v kapusnicah in kolerabici za zatiranje uši (Aphididae), resarjev (Thrips tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Aleyrodes proletella), -    v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, v zaščitenih prostorih in na prostem za zatiranje uši (Aphididae) ali solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius), -    v čebuli in šalotki za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci), -  na ameriških borovnicah za zatiranje uši (Aphididae) in češpljevega kaparja (Lecanium corni).   KARENCA: Karenca za jabolka, hruške, slive, marelice, breskve, češnje, višnje in hmelj je 21 dni; za čebulo in šalotko 14 dni; za solato, radič, endivijo in mlade liste ter poganjke vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; za kapusnice in kolerabico 3 dni; za ameriške borovnice jekarenca zagotovljena s časom uporabe, v matičnjakih trte je karenca zagotovljena z načinom uporabe. ...več


21.03.2017, NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS PULSAR 40
MKGP, UVHVVR je izdala dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva PULSAR 40 (vsebuje a.s imazamoks).  Promet in uporaba sredstva sta možna le od 21.03. do 21.07.2017. PULSAR 40  se uporablja kot sistemični herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v: - soji, fižolu in grahu v odmerku 1 l/ha pri porabi vode 100 do 400 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 12-14, - lucerni v odmerku 1,25 l/ha pri porabi vode 100 do 400 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 12-16, - rdeči detelji v odmerku 1 l/ha pri porabi vode 200 do 300 l/ha. S sredstvom se tretira v razvojni fazi od BBCH 16-18 OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi enkrat v eni rastni sezoni. Uporaba sredstva je dovoljena le s traktorsko škropilnico. KARENCA: Karenca za sojo je zagotovljena s časom uporabe; za lucerno in rdečo deteljo je karenca 28 dni; za fižol in grah je karenca 63 dni. ...več


Informacije o vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP
O informacijah o vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP si lahko podrobneje preberite tukaj ...več


Tečaj za vinogradnike
Za vse, ki vas zanima vinogradništvo in želite pridobiti NPK vinogradnik, organizira KGZS - Zavod MB tečaj. Potekal bo od 3. do 18. aprila 2017. Podrobneje si preberite tukaj. ...več