Druge noviceObvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016
Objavljamo termine za obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2016. Več si preberite tukaj. ...več


OBVEZNO USPOSABLJANJE ZA VKLJUČENE V KOPOP ZA LETO 2016
Najavljamo termine za obvezno 4-urno redno usposabljanje za vključene v kmetijsko - okoljsko - podnebne ukrepe (KOPOP). Podrobneje pa si poglejte tukaj.   Gradivo z vsebinami za leto 2016 pa se nahaja tukaj. ...več


SILIRANJE KORUZE POŠKODOVANE PO TOČI
Po toči brez panike. Kaj narediti s koruzo, ki je poškodovana od toče je napisano tukaj.   Slika 1: še počakamo s siliranjem   Slika 2: pozor - koruza lahko začne plesneti ...več


2.8.2016, Vabilo na predavanje Kje v prireji mleka izgubljamo cente?
Vabimo vas, da se udeležite predavanja Kje v prireji mleka izgubljamo cente? Seznam lokacij najdete tukaj. ...več


Vročinski stres pri govedu
Za večjo prirejo v poletnem času poskrbimo s primerno oskrbo živali. Več preberite tukaj.   Pa še slika vročinskega stresa pri kravi. tu ...več


Sporočanje dohodka iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji - OPOZORILO
Spoštovani nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, NE POZABITE , da morate do 30.6. 2016 na Upravne enote sporočiti dohodek  iz dopolnilne dejavnosti. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljevanju: ZKme-1) v 6. odstavku 101. člena določa, da mora nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji najkasneje do 30. junija upravni enoti (v nadaljevanju: UE) sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona. UE vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 99. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto. Dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki. Če dohodka ne boste pravočasno sporočili, predpis predvideva odvzem dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. ...več


Zmanjševanje rasti in preprečevanje izmenične rodnosti v sadovnjakih jablan in hrušk, poškodovanih po zmrzali
V aprilu so številni sadovnjaki utrpeli škodo zaradi pozebe. Z namenom zmanjševanja rasti in preprečevanja izmenične rodnosti v sadovnjakih jablan in hrušk je MKGP, UVHVVR na pobudo pridelovalcev izdala izjemno dovoljenje za nujne primere za fitoregulator BAIA (vsebuje a.s. etefon 480 g/L).   ...več


Skupna promocija kmetijskih in živilskih proizvodov
Začenjajo se promocijske aktivnosti za sektor mleka in mesa. Podrobneje o sami promociji, o višini prispevka  ter novi shemi kakovosti "izbrana kakovost" si preberite tukaj.   V četrtek, 9. 6. 2016, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala javna predstavitev poteka zbiranja prispevka za promocijo in sheme "izbrana kakovost" zavezancem, ki so zavezani obračunati in nakazati prispevek za promocijo v sektorju mleka in mesa. Obvezne prijave sprejemajo na e-naslov: promocija.mkgp@gov.si do 3.6.2016.     ...več


DAN ŽIT 2016
Vabimo vas na DAN ŽIT 2016, ki bo v četrtek 02. junija 2016 v Šoštanju (predavanja in ogled poskusa). Program je tukaj. ...več


13.05.2016 NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS MOVENTO 100 SC
Na pobudo pridelovalcev je MKGP, UVHVVR izdalo dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva MOVENTO SC 100 (vsebuje a.s spirotetramat).  Promet in uporaba sta možna le od 1.5.2016 do 1.9.2016. MOVENTO SC 100  se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid -    na hmelju za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) ali za zatiranje pršic (Acarina), -    v matičnjakih trte za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae), -  na jablanah in hruškah za zatiranje listnih hržic (Dasineura spp.), krvave uši (Eriosoma lanigerum), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.), -    na slivah, marelicah, breskvah, češnjah in višnjah za zatiranje murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) , -    v kapusnicah in kolerabici za zatiranje uši (Aphididae), resarjev (Thrips tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Aleyrodes proletella), -    v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, v zaščitenih prostorih in na prostem za zatiranje uši (Aphididae) li solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius), -    v čebuli in šalotki za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci). KARENCA: Karenca za jabolka, hruške, slive, marelice, breskve, češnje, višnje in hmelj je 21 dni; za čebulo in šalotko 14 dni; za solato, radič, endivijo in mlade liste ter poganjke vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; za kapusnice in kolerabico 3 dni; v matičnjakih trte je karenca zagotovljena z načinom uporabe. ...več