Druge noviceNAVODILA ZA KMETOVANJE V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
Rudarsko-metalurška dejavnost v Mežiški dolini je negativno vplivala na okolje v celotnem obdobju delovanja. Obremenjenost okolja z žveplovim dioksidom (SO2) in prahom (posledično tudi svincem v prahu) se je sicer v zadnjih letih občutno zmanjšala, ostaja pa problematika obremenjenosti tal s težkimi kovinami (svinec (Pb), cink (Zn) in kadmij (Cd)). Posledica nakopičenih težkih kovin v tleh je resorbcija le-teh v rastlinah in prehod po prehranjevalni verigi v živali in človeka. Zaradi tega predstavlja onesnaženost tal in rastlinskega materiala v Zgornji Mežiški dolini pomemben omejitveni faktor pri rabi prostora v kmetijske namene ter hkrati omejitveni razvojni dejavnik. V nadaljevanju dokumenta si lahko preberete o: Ukrepih s katerimi lahko zmanjšamo vnos težkih kovin v rastline in preko rastlin v ljudi in živali, Podana je opredelitev onesnaženosti tal, izbor kmetijskih rastlin ter reja živali   Izboru najpirmernejših rastlin za to območje in o Reji živali s poudarkom na pridelavi krme za živali, ter o onesnaženosti mesa, mleka in jajc s težkimi kovinami. Preberite več. ...več


15.04.2014-Strokovna ekskurzija za ekološke kmete
Spoštovani! Obveščamo vas, da bomo strokovno ekskurzijo, ki je del usposabljanja s področja ekološkega kmetovanja, izvedli v sredo, 23.04.2014. Izvedena bo po programu, ki je zapisan v nadaljevanju.   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več


Košnja trave - 10.04.2014
Spoštovani kmetovalci! OBVEZNO preglejte posevke trav in metuljnic in NE glede na datum, če so v fazi začetek latenja oz. primerne velikosti, jo POKOSITE. mag.Tatjana PEVEC 041/426 515 ...več


08.04.2014 - Strokovna ekskurzija za ekološke kmete
Obveščamo vas, da bomo strokovno ekskurzijo, ki je del usposabljanja s področja ekološkega kmetovanja, izvedli v sredo, 16.04.2014. Izvedena bo po programu, ki je zapisan v nadaljevanju.   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več


01.04.2014 Tečaj predelave mesa - Koroška
Vabimo vas na tečaj predelave mesa, ki se bo začel 10. aprila 2014 v skupnem trajanju 40 šolskih ur. Usposabljanje bo potekalo na kmetiji »KLANČNIK«, Marko Kogelnik, Podklanc 5, 2370 Dravograd. Več v prilogi preberite tukaj.   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več


13.3.2014 - N min analize
Kot je že navada pozivamo vse pridelovalce poljščin in zelenjave, da pred dognojevanji kmetijskih kultur (koruza, hmelj, žita, zelenjadnice…) v letu 2014 opravite hitri nitratni test (Nmin test) ter tako poljščine in zelenjadnice dognojujete v skladu z dejanskimi potrebami po dušiku. Več je tukaj. ...več


21.02.2014 - Predelava zelenjave
Vabimo vas na tečaj predelava zelenjave, ki bo 06.03.2014 na turistični kmetiji Slemenšek, Razgor 16, občina Vojnik. Natančne informacije so tukaj.   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več


21.02.2014 - Usposabljanje ekološko kmetovanje
Vabimo vas na začetni ekološki tečaj, ki se prične 04.03.2014 na kmetiji Apat, Gaberke 214, 3325 Šoštanj s pričetkom ob 9.00 uri. Vabilo je tukaj.   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več


10.02.2014-Tečaj predelava mleka za UE Laško
Vabimo vas na tečaj predalave mleka na turistično kmetijo Nemec, Sedraž 3, Laško, s pričetkom v sredo 26.02.2014. Vabilo je tukaj. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več


05.02.2014-Tečaj predelava sadja
Vabimo vas na tečaj predelave sadje, ki bo na kmetiji Kroflič, Prožinska vas 71, Štore z začetkom v ponedeljek 27. februarja 2014. Vabilo je tukaj. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje ...več