vabilo na informiranje o zahtevku za izplačilo sredstev iz PRP

vabilo

 

 Vsaka gospodinja lahko veliko pripomore k varovanju okolja-operacija »Kmetujem-naravo varujem«
Vsaka gospodinja lahko veliko pripomore k varovanju okolja-operacija »Kmetujem-naravo varujem« ...več


Projekt »Kmetujem-naravo varujem« -Lokalne sorte velja ohraniti
Lokalne sorte velja ohraniti - operacija Kmetujem-naravo varujem ...več


Projekt »Kmetujem-naravo varujem« - cepljenje sadnjega drevja
V okviru projekta 'Kmetujem-naravo varujem' smo se naučili cepiti sadno drevje ...več


REDNI LETNI OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA PREDELOVALCEV MESA NA KMETIJAH
Vabimo vas na redni letni občni zbor Združenja predelovalcev mesa na kmetijah, ki bo 2. aprila ob 16.00 uri v Škofji vasi. Program je tukaj. ...več


7.1. 2019, obvezno usposabljanje za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2018
Vabimo vas na brezplačno usposabljanje za podukrep Dobrobit živali za področje reje drobnice. Vabilo ...več


Mladi kmetje - kako pa na Madžarskem?
Poleti 2018 smo si ogledali, kako mladi kmetje na Madžarskem koristijo nepovratna sredstva. Več si preberite tukaj. ...več


Obvestilo kmetijam, ki kmetujejo na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I - nadomestila
Obvestilo ...več


KOPOP in vstop v operacije s področja varstva narave
KOPOP ukrepi in možnosti vstopa v ukrepe s področja varstva narave in okolja Od leta 2017 je omejen vstop v operacije ukrepa KOPOP. V letih 2017 do 2020 se lahko še vključite v naslednje operacije: - Posebni traviščni habitati – HAB, - Traviščni habitati metuljev – MET, - Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov – VTR, - Steljniki – STE, - Vodni viri – VOD, - Ohranjanje habitatov strmih travnikov - KRA_S50, - Grbinasti travniki - KRA_GRB, - Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri - KRA_OGRM, KRA_VARPA, KRA_VARPP, - Planinska paša - KRA_CRED in KRA_PAST, - Visokodebelni travniški sadovnjaki - KRA_VTSA, - Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija - GEN_SOR in GEN_SEME ter, - Ohranjanje mejic KRA_MEJ. Pred vstopom v operacije pa prosim preverite, če izpolnjujete vstopne pogoj. Za več informacij poprašajte svoje kmetijske svetovalce/ke ali na tel.št 041/426515 Tatjana Pevec ...več


Krožek »Biodinamično kmetovanje«
Izpostava Žalec KGZS-Zavod CE obvešča, da bo z mesecem oktobrom ponovno zaživel BREZPLAČEN krožek »Biodinamično kmetovanje« , ki bo v oktobru izjemoma 2. sredo v mesecu, v vseh naslednjih mesecih pa 2. četrtek v mesecu in sicer od 9. do 10. ure v sejni sobi Občine Tabor. Prijave sporočite Maji Klemen Cokan na telefon: 041 498 266!   ...več


26.02.2018, IMIDAN 50 WG (DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE v ZVEZI Z VARSTVOM RASTLIN)
Sadjarje obveščamo, da je na vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za pripravek IMIDAN 50 WG, za zatiranje jablanovega cvetožera (Anthonomus pomorum) na jablanah. DOVOLJENJE, velja od 1.3.2018 do 30.6.2018. Zaradi varovanja čebel in ostalih opraševalcev se s sredstvom lahko tretira najpozneje 14 dni pred cvetenjem. Tretiranje zoper cvetožera je na isti površini dovoljeno največ enkrat v rastni sezoni. ...več