Druge novice13.05.2016 NAKUP IN UPORABA NUJNO POTREBNEGA FFS MOVENTO 100 SC
Na pobudo pridelovalcev je MKGP, UVHVVR izdalo dovoljenje za promet ter omejeno in nadzorovano uporabo fitofarmacevtskega sredstva MOVENTO SC 100 (vsebuje a.s spirotetramat).  Promet in uporaba sta možna le od 1.5.2016 do 1.9.2016. MOVENTO SC 100  se uporablja kot sistemični insekticid in akaricid -    na hmelju za zatiranje hmeljeve uši (Phorodon humuli) ali za zatiranje pršic (Acarina), -    v matičnjakih trte za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae), -  na jablanah in hruškah za zatiranje listnih hržic (Dasineura spp.), krvave uši (Eriosoma lanigerum), kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus pernicosus, Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.), -    na slivah, marelicah, breskvah, češnjah in višnjah za zatiranje murvovega kaparja (Pseudaulacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) , -    v kapusnicah in kolerabici za zatiranje uši (Aphididae), resarjev (Thrips tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Aleyrodes proletella), -    v solati, radiču, endivji in posevkih mladih listov ter poganjkov vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, v zaščitenih prostorih in na prostem za zatiranje uši (Aphididae) li solatne koreninske uši (Pemphigus bursarius), -    v čebuli in šalotki za zatiranje tobakovega resarja (Thrips tabaci). KARENCA: Karenca za jabolka, hruške, slive, marelice, breskve, češnje, višnje in hmelj je 21 dni; za čebulo in šalotko 14 dni; za solato, radič, endivijo in mlade liste ter poganjke vrtnin, ki se pobirajo do fenofaze 8. pravega lista, 7 dni; za kapusnice in kolerabico 3 dni; v matičnjakih trte je karenca zagotovljena z načinom uporabe. ...več


Lucerna, TDM, ljuljka in sneg
Neugodno vreme med prazniki je vplivalo tudi na krmne rastline.Trave so na mraz kar  odporne, saj tudi med zimo preživijo in tako jim tudi ta mraz ni močno škodil. Večjo škodo je naredil sneg, ki je padel na še nepokošene površine in jih poležal in tudi polomil rastline. Ukrep na lucerni, TDM, DTM in ljuljkah: - čim hitreje pokositi po možnosti s prstno kosilnico in spraviti s površine   Vprašanja sprejema Tatjana Pevec, 041/426 515   ...več


Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za leto 2016
Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)za leto 2016 ...več


KATERO KORUZO BOMO SEJALI v letu 2016?
Pozdravljeni!   Sicer se tla na našem območju še niso dovolj segrela, da bi že lahko sejali koruzo, pa vseeno se je potrebno pripraviti na setev. Katero koruzo bomo izbrali izmed vseh teh različnih hibridov na trgu je zelo težka odločitev. Da bo lažje si lahko ogledate lanske rezultate regijskih poskusov na našem zavodu. Zavedati pa se morate, da je vsako leto drugače in tudi enak hibrid koruze daje vsako leto drugačne rezultate. Rezultati poskusa za zrnje so tukaj.   Rezultati poskusa - silaža je tukaj. ...več


PREDAVANJA in PRIKAZ delovanja strojev za inkorporacijo gnojevke ter obdelavo tal (Draža vas 21. marec 2016)
KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA v sodelovanju s STROJNIM KROŽKOM SLOVENSKE KONJICE organizira PRIKAZ delovanja strojev za inkorporacijo gnojevke ter obdelavo tal in PREDAVANJA na teme: - osnove obdelave tal in gnojenje z organskimi gnojili, - tehnologija pridelava lucerne in detelj, - obvladovanje škodljivcev v pridelavi koruze (strune, koruzni hrošč,…). ...več


TESTIRANJA ZA NANOS FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV v letu 2016
V mesecu marcu in aprilu 2016 bodo na območju delovanja našega KGZS-Zavoda CE potekala redna letna testiranja naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Več o lokacijah in terminih testiranj je tukaj. ...več


Seneno mleko kot priložnost
Poročilo s strokovne ekskurzije v Avstriji si oglete tu ...več


Vabilo na javni predstavitvi razpisov PRP 2014-2020
Vse zainteresirane, zlasti pa potencialne vlagatelje vlog na razpise za ukrepe:   4.1 – Javni razpis za naložbe v KMG za leto 2016 za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave (objavljen 12. 2. 2016) 4.2. Javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov (objavljen 19. 2. 2016) 4.3 – Javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (objavljen bo predvidoma 26. 2. 2016) 8.6- Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa (objavljen 19. 2. 2016) VABIMO NA PREDSTAVITEV RAZPISOV v sredo, 24. februarja 2016 ob 10. uri v predavalnici KGZS-Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj: predstavitev ukrepa 4.1 v četrtek, 10. marca 2016 ob 10.30 uri v predavalnici KGZS-Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj: predstavitev ukrepov 4.,2, 4.3 in 8.6. PREDSTAVITEV BODO IZVEDLI PREDSTVANIKI MKGP ...več


DODATNI ROKI ZA PREDHODNO USPOSABLJANJE KOPOP ZA LETO 2016
Dodatna predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) v letu 2016     Vsi upravičenci, ki se načrtujete vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 morate izpolniti pogoj udeležbe na 6 urnem predhodnem usposabljanju. Udeležba na predhodnih usposabljanjih je eden od pogojev za vstop v ukrep KOPOP. za več informacij o vsebini, terminih in lokacijah kliknite tu ...več


Poročilo o sadjarski razstavi v Mislinji
Enajsta strokovna razstava sadja je potekala od 15. do 18. oktobra 2015 v dvorani Poslovnega centra Lopan v Mislinji. Predstavljeno je bilo 110 sort jabolk in hrušk ter 10 alternativnih sort sadja in 8 nedoločenih sort jabolk in hrušk. Več.. ...več