Zelenjadarstvo

Nasvete ureja specialist Igor Škerbot, ki ga lahko pokličete na telefonsko številko 03 42 55 514 ali 041 426 514. Njegova e-pošta je igor.skerbot@ce.kgzs.si.STROKOVNA PREDAVANJA ZA VRTNARJE, december 2018
V decembru 2018 za vas pripravljamo že tradicionalna strokovna srečanja, na katerih se boste lahko seznanili z zanimivimi, uporabnimi in aktualnimi  vrtnarskimi vsebinami.   ...več


19.11.2018, AVTOHTONE VRSTE ZELENJADNIC
Avtohtone vrste zelenjadnic Vzgajati zelenjavo je v slovenskem prostoru je tradicija, ki obstaja od nekdaj. Je bogata ter vrstno in sortno zelo pestra. Še danes marsikje v domačih zelenjavnih vrtovih gojijo in pridelujejo kakšno vrsto in sorto zelenjave, ki so jo podedovali od svojih prednikov. ...več


19.11.2018, SHRANJEVANJE SEMEN ZELENJAVE
Skrb za ohranjanje lokalno značilnih, avtohtonih vrst in sort zelenjave se ne konča na njivi, gredi ali  v vrtu. Po zaključku pridelave sledi ključni del pridelave semen. ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO ZELENJAVE za leto 2017
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave za leto 2017. ...več


15.11.2013, DOMAČE IN LASTNO PRIDELANO SEME ZELENJAVE
Prav vsakemu pridelovalcu zelenjave in pridnim vrtnarjem je poznan ljudski rek, ki pravi »Kakor boš sejal, tako bo žel«. Za dosego dobrih rezultatov ob »žetvi« oz. spravilu pridelkov zelenjave, je potrebno poskrbeti tudi že z ustrezno izbiro semen. Kakovostno, sortno čisto ter izenačeno seme je zelo pomembno, da bodo rastline dobro vznikale in čim bolje začenjale z rastjo in nadaljnjim razvojem  po setvi. ...več


23.7.2013, ZELENJADNICE IN POLETNA SUŠA
Zelenjadnice so zaradi vročine in pomanjkanja talne vlage ter posledično sušnih razmer prizadete tudi na območju KGZS – Zavoda CE. Še posebej so prizadete zelenjadnice, ki jih tržni pridelovalci redno ne namakajo (npr. kapljični sistemi, razpršilci). Več o zelenjadnicah in poletni suši lahko preberete TUKAJ. ...več


16.04.2012, OBVESTILO KMETOVALCEM o Nmin testih v letu 2012
Spoštovani kmetovalci! Ker je v zadnjih dneh padlo nekaj padavin, ki so vsaj delno navlažila tla, pozivamo vse pridelovalce poljščin in zelenjave, da pred dognojevanji kmetijskih kultur (koruza, hmelj, žita, zelenjadnice…) v letu 2012 opravite hitri nitratni test (Nmin test) ter tako poljščine in zelenjadnice dognojujete v skladu z dejanskimi potrebami po dušiku. Istočasno tako tudi izpolnite zahteve iz integrirane pridelave poljščin (IPL) in zelenjave (IVR). ...več


TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO ZELENJAVE 2012
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objalvljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave v letu 2012. Dostopna so na naslednji povezavi: http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/starasektor_za_sonaravno_kmetijstvo/oddelek_za_kmetijstvo_in_okolje/kmetijsko_okoljska_placila/integrirana_pridelava/integrirana_pridelava_dejstva_in_podatki/zakonodaja_in_drugi_zavezujoci_dokumenti/ ...več


20.05.2011, PRIDELOVANJE RDEČE PESE
Rdeča pesa je vrtnina, ki jo vedno pogosteje pridelujemo na vrtnarskih kmetijah in v domačih vrtovih. Tehnologija pridelave je TUKAJ. ...več


16.3.2011, PRIDELAJMO SADIKE ZELENJAVE
Že v zimskem času je potrebno pričeti z načrtovanjem in potem tudi s setvijo prvih semen zelenjave za novo vrtnarsko sezono. Tako je v mesecu februarju primeren čas, ko pričnemo z vzgojo prvih sadike zelenjave. Začenjamo s tistimi zelenjadnicami za katere potrebujemo daljše, več mesečno obdobje za vzgojo ustrezne sadike za pomladansko presajanje na stalno mesto – v vrtove, na njive ali v rastlinjake. Brez dobro razvite zelenjavne sadike, ki naj ima močan koreninski sistem, čvrsto rast in kompakten nadzemni del (liste in steblo), ne gre računati na visok in kakovosten pridelek zelenjave v poletju in jeseni. Vzgoja sadik je temelj za nadaljnjo pridelavo zelenjave. Pri vzgoji sadik se je potrebno izogniti napakam, ki bi nas lahko kasneje v pridelovanju zelenjave ovirale pri doseganju želenih pridelkov. V ta namen je dobro, da smo v času vzgoje sadik zelenjave zelo pozorni na nekaj tehnoloških izhodišč.   ...več