Zelenjadarstvo

Nasvete ureja specialist Igor Škerbot, ki ga lahko pokličete na telefonsko številko 03 42 55 514 ali 041 426 514. Njegova e-pošta je igor.skerbot@ce.kgzs.si.TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA INTEGRIRANO PRIDELAVO ZELENJAVE ZA LETO 2020
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: https://www.gov.si/teme/integrirana-pridelava/ objavljena tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave za leto 2020. ...več


NEVARNOST POZEBE V ZELENJADARSTVU - ukrepi
O ukrepih pred in takoj po pozebi v pridelavi zelenjave, si lahko preberete v PRISPEVKU specialistk za področje vrtnarstva s KGZS-Zavoda Novo mesto in KGZS-Zavoda Ljubljana.   ...več


DEJAVNIKI ZA ZGODNJO PRIDELAVO ZELENJAVE
Zgodnjo pridelavo zelenjave je potrebno že v osnovah temeljiti na nekaterih prilagoditvah v tehnologiji pridelave zgodnje zelenjave,  več o tem TUKAJ. ...več


2018, TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA EKOLOŠKO PRIDELAVO ZELENJADNIC
Obveščamo vas, da so na spletnem naslovu: https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/236-tehnoloska-navodila-za-ekolosko-pridelavo-zelenjadnic/file objavljena TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA EKOLOŠKO PRIDELAVO ZELENJADNIC. ...več


AVTOHTONE VRSTE ZELENJADNIC
Avtohtone vrste zelenjadnic Vzgajati zelenjavo je v slovenskem prostoru je tradicija, ki obstaja od nekdaj. Je bogata ter vrstno in sortno zelo pestra. Še danes marsikje v domačih zelenjavnih vrtovih gojijo in pridelujejo kakšno vrsto in sorto zelenjave, ki so jo podedovali od svojih prednikov. ...več


SHRANJEVANJE SEMEN ZELENJAVE
Skrb za ohranjanje lokalno značilnih, avtohtonih vrst in sort zelenjave se ne konča na njivi, gredi ali  v vrtu. Po zaključku pridelave sledi ključni del pridelave semen. ...več


DOMAČE IN LASTNO PRIDELANO SEME ZELENJAVE
Prav vsakemu pridelovalcu zelenjave in pridnim vrtnarjem je poznan ljudski rek, ki pravi »Kakor boš sejal, tako bo žel«. Za dosego dobrih rezultatov ob »žetvi« oz. spravilu pridelkov zelenjave, je potrebno poskrbeti tudi že z ustrezno izbiro semen. Kakovostno, sortno čisto ter izenačeno seme je zelo pomembno, da bodo rastline dobro vznikale in čim bolje začenjale z rastjo in nadaljnjim razvojem  po setvi. ...več


PRIDELOVANJE RDEČE PESE
Rdeča pesa je vrtnina, ki jo vedno pogosteje pridelujemo na vrtnarskih kmetijah in v domačih vrtovih. Tehnologija pridelave je TUKAJ. ...več


Gnojenje vrtnin s kalcijem
Pomanjkanje kalcija v pridelavi vrtnin lahko pridelovalcem zelenjadnic povzroči precej težav. Te se najizraziteje kažejo na plodovkah, predvsem na papriki in paradižniku. ...več