Razpisi MKGP

Terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 v letu 2018
Svetovanje - področje investicij na kmetijah
Svetovalci KGZS - Zavoda Celje, tudi v času epidemije COVID 19, strankam nudimo svetovanja s področja PRP, predvsem s področja izvajanja investicij in pravilne priprave dokumentov za zahtevke. Investitorjem, ki so investicijo zaključili pripravljamo tudi zahtevke. V tem času pripravljamo zahtevke  za podukrepe M04.1, M04.2, M04.3, M08.6, … Svetujemo tudi o pogojih in obveznostih za aktualne javne razpise Slovenskega regionalno razvojnega sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi)  in pripravljamo vloge. Trenutno je največ zanimanja za prvi javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019. ...več


3.4.2020 - Poročanje prejemnikov sredstev PRP 2014-2020
Če ste prejemniki sredstev iz ukrepov PRP 2014-2020 (4.1, 4.2, 4.3 ali 8.6) in ste naložbe že zaključili ter prejeli zadnje izplačilo, ne pozabite na obveznost letnega poročanja. Obvestilo s kontaktnimi osebami je tukaj. ...več


Informacija upravičencem o rokih iz odločb o pravici do sredstev iz ne-IAKS ukrepov iz PRP 2014-2020
Interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za Obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (t.j. interventni zakon), pomembno posega tudi v procesne in materialne roke. Podrobneje si preberite v tem obvestilu ...več


Obvezno usposabljenje za ukrep DŽ - govedo za leto 2019
Tukaj najdete termine in lokacije usposabljanj v februarju za celotno Slovenijo. ...več


Vabilo za predstavitve gozdarskih ukrepov
Vabimo vas na predstavitev gozdnih ukrepov. Vabilo ...več


Predstavitev 5. javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Vabimo vas na predstavitev 5. javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Vabilo ...več


5. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019
MKGP je objavilo že 5. javni razpis za mlade kmete za leto 2019. Vloge bo mogoče oddajati od 28. 10. 2019 do 6. 12. 2019. Vsebina javnega razpisa je na voljo tukaj. ...več


6.2.2019 - Podukrep 6.3 - seznam dokazil o začetku izvajanja aktivnosti iz poslovnega načrta
Na spletni strani AKTRP je bil objavljen seznam dokazil, ki štejejo kot ustrezna pri dokazovanju, da je po 9 mesecih od izdaje odločbe. Za morebitne podrobnejše informacije se obrnite na svojega terenskega kmetijskega svetovalca. ...več


Predstavitev javnega razpisa za podukrep 6.1 za leto 2018
Vabimo vas na predstavitev 4. javnega razpisa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018. Vabilo je tukaj. ...več


Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018
Objavljen je bil javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018. Vsebino javnega razpisa si lahko preberete tukaj.   Vloge bo mogoče oddajati od 19. 11. 2018 do 15. 1. 2019 preko elektronskega sistema. Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega terenskega kmetijskega svetovalca in info točke. ...več