1. javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023

1. javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
vir: MKGP

vir: MKGP

Za medgeneracijski prenos znanja je namenjenih 1.9 mio evrov

Ključne besede: medgeneracijski prenos znanja, javni razpis

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek, 8. 9. 2023, v Uradnem listu RS objavilo 1. javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023.
 
Predmet javnega razpisa za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.
 
Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 eurov za triletno obdobje. Po zaključenem 12 mesečnem obdobju se upravičencu izplača obrok v višini 3600 evrov.

 

Povezava na javni razpis.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.