1. javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023

1. javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
vir: MKGP

vir: MKGP

Za medgeneracijski prenos znanja je namenjenih 1.9 mio evrov

Ključne besede: medgeneracijski prenos znanja, javni razpis

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek, 8. 9. 2023, v Uradnem listu RS objavilo 1. javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023.
 
Predmet javnega razpisa za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.
 
Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 eurov za triletno obdobje. Po zaključenem 12 mesečnem obdobju se upravičencu izplača obrok v višini 3600 evrov.

 

Povezava na javni razpis.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«