Gradnje

Na našem zavodu imamo dolgoletno tradicijo strokovnega dela na področju gradenj na živinorejskih kmetijah.
Za vašo kmetijo lahko pripravimo sodobno izpopolnjen tehnološki načrt, ki vsebuje:

  • živalim najprimernejše tehnološke rešitve reje in je usklajen z evropskim normativi s področja živinoreje,
  • tehnologijo, ki za rejca prinaša varno in učinkovito delo,
  • tehnologijo, pri kateri so negativni vplivi na okolje čim manjši,
  • arhitekturno zasnovo objekta, ki je skladen z okoljem v katerega je postavljen.

V letu 2001 smo bili pobudniki za izgradnjo prve naprave za pridobivanje bioplina na kmetiji v Sloveniji, leta 2008 pa smo izdelali študijo kmetijskega potenciala za proizvodnjo bioplina v Sloveniji.

V letu 2016 smo za MKGP pripravili katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti kmetijskih objektov za potrebe živinoreje, skladiščenja in sušenja krme, skladiščenja kmetijskih proizvodov, hlajenja sadja in zelenjave, obiranja, skladiščenja in sušenja hmelja, čebelarstva ter čiščenja odpadnih voda z malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Z zunanjimi sodelavci tehnološke načrte nadgradimo z ostalo projektno dokumentacijo DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), PZI (projekt za izvedbo) in PID (projekt izvedenih del). Smo sogovornik organom, ki izdajajo soglasja h gradnji objektov, še posebej Veterinarsko upravo Republike Slovenije, v primeru, da je objekt pod veterinarskim nadzorom.

K nam prihajajo kmetje iz cele Slovenije, ki so dejavni na področju intenzivnega kmetovanja pa tudi ekološki kmetje, ki zaradi svoje specifike zahtevajo drugačno, še bolj tankočutno obravnavanje. Izdelani so načrti hlevov za novogradnje in tudi adaptacije, za slednje tam, kjer so obstoječi objekti še dovolj ohranjeni in uporabni, da so vključeni v razširjeno tlorisno zasnovo. S svojim načinom delovanja poskušamo izobraževati, razumeti, usmerjati in skupaj s kmetom izbrati najboljšo rešitev pri postavitvi tehnologije v hlevu. Tehnološki načrti so temelj pri izdelavi projektne dokumentacije, zato terjajo natančno obdelavo posameznih sklopov v hlevu, ki morajo biti prilagojeni dobremu počutju živali.

Na podlagi Gradbenega zakona, ki dovoljuje projektiranje tehnoloških načrtov samo odgovornim projektantom, ki pri Inženirski zbornici Slovenije opravijo izpit za odgovornega projektanta, smo pridobili dovoljenje za projektiranje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov za izdelavo tehnoloških načrtov s področja kmetijskih gradenj in pridobili naziv odgovornega revidenta za takšne načrte. Prav tako pa smo lahko pri ostali projektni dokumentaciji vodja projekta.

mag. Peter Pšaker, specialist za živinorejo
Tel.: 03 42 555
peter.psaker@ce.kgzs.si

Barbara Lobe
Tel.: 03 42 555 24
barbara.lobe@ce.kgzs.si