Organigram Zavoda

Shema ponazarja organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje in njenih lokalnih izpostav.
Kontakte zaposlenih najdete na straneh IJZ.

Celoten organigram v PDF obliki.