Kmetijsko svetovanje (JSKS)

Oddelek javne službe kmetijskega svetovanja

Zaposleni v oddelku opravljajo storitve JSKS, določene v uredbi, ki določa način in obveznosti izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja:

  • svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti;
  • svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
  • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
  • svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij proizvajalcev, drugih oblik proizvodnega izobraževanja in novih oblik združevanja kmetijskih pridelovalcev,
  • svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

Storitve JSKS so za uporabnike javno dostopne in so za njih delno ali v celoti plačljive v skladu s predpisom, ki ureja cene storitev JSKS, ali pa so za njih brezplačne.

Plačljive storitve za uporabnike JSKS so:

  • izdelava načrtov kolobarjenja, gnojilnih načrtov, bilanc gnojil, jemanje vzorcev na terenu in izvajanje talnih in rastlinskih testov,
  • elektronsko izpolnjevanje in elektronska vložitev zbirne vloge,
  • priprava analiz in mnenj za uporabnike na podlagi predpisov,
  • kotizacije in vstopnine za strokovno pospeševalne in promocijske dogodke ter prireditve, ki jih organizira izvajalec JSKS,
  • ocenjevanja kmetijskih proizvodov v okviru strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov ter prireditve, ki jih organizira izvajalec JSKS.