Kontakti

Organizacijske enote članstva

Direktor:
Stanko Jamnik, univ. dipl. inž. agr.,
tel.: 03 42 555 23, 041 440 459
stanko.jamnik(at)ce.kgzs.si

Tajništvo: Lidija Đuđić, dipl. inž. agr. in horti.
tel.; 03 42 555 10
tajnistvo@ce.kgzs.si

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka: Vesna Čuček,
univ. dipl. inž. agr. in univ. dipl. ekon.,
tel.: (03) 42 555 11, 041 435 528
vesna.cucek(at)ce.kgzs.si

mag. Peter Pšaker, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalec specialist II ( za področje živinoreje in kmetijskih gradenj, tudi v ekološkem kmetovanju )
tel.: 03  42 55 512, 041  426 512
peter.psaker(at)ce.kgzs.si

Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalec specialist II (za področje ekološkega kmetovanja)
tel.: 03  42 55 513, 041  426 513
mitja.zupancic(at)ce.kgzs.si

Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II (za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin, poljedelstva, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03  42 55 514, 041  426 514
igor.skerbot(at)ce.kgzs.si

mag. Tatjana Pevec, univ. dipl. inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje travništva, pašništva, krmnih rastlin, tudi v ekološkem kmetovanju ter za področje varovanja narave in okolja)
tel.:03  42 55 515, 041  426 515
tatjana.pevec(at)ce.kgzs.si

mag. Helena Prepadnik, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalka specialistka II (za področje živinoreje, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03  42 55 516, 041  426 516
helena.prepadnik(at)ce.kgzs.si

mag. Darija Trpin Švikart, univ. dipl. inž. kmet.
svetovalka specialistka II (za področje  ekonomike v kmetijstvu)
tel.: 03 898 82 73, 051 414 363
darija.trpin.svikart(at)ce.kgzs.si>

Marjana Avberšek, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II ( za področje ekonomike v kmetijstvu)
tel.: 03  49 07 589, 051 440 120
marjana.avbersek(at)ce.kgzs.si

Mojca Krivec, univ.dipl.inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje razvoja podeželja )
tel.: 03  49 07 586, 041  426 511
mojca.krivec(at)ce.kgzs.si

Darja Jeriček, univ.dipl.inž.agr.
svetovalka specialistka II (za področje razvoja podeželja )
tel.: 02 824 69 23, 041  474 881
darja.jericek(at)ce.kgzs.si

Polona Starc, univ. dipl. prav.
svetovalka specialistka II (za področje razvoj podeželja)
tel.:03  49 07 588, 051  420 657
polona.starc(at)ce.kgzs.si

Irena Friškovec, univ.dipl. inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje hmeljarstva, rastlinske pridelave in namakanja)
tel.:03  71 01 785, 051  414 365
irena.friskovec(at)ce.kgzs.si

Vesna Kunst, univ. dipl. inž. hortikulture
svetovalka specialistka II (za področje varstva rastlin, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:03  71 01 788, 031 222 157
vesna.kunst(at)ce.kgzs.si

Irena Kos, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
Svetovalka specialistka II (za področje predelava mesa na kmetiji)
tel.: 03 490 75 83, 041 475 484
irena.kos(at)ce.kgzs.si

Renata Kosi, univ. dipl. zg.
Strokovna sodelavka III (za področje turizem na kmetiji)
tel.: 03 491 64 81, 031 776 945
renata.kosi(at)ce.kgzs.si

Rok Samecmag. kmet.
Svetovalec specialist II (za področje živinoreje)
tel.: 03 490 75 85, 051 226 622
rok.samec(at)ce.kgzs.si

Oddelek za živinorejo

Niko Blatnik
kontrolor (Mozirje, Nazarje)
tel.: 051 690 548
niko.blatnik(at)ce.kgzs.si

Petra Detečnik
kontrolor (Slovenj Gradec)
tel.: 051 690 522
petra.detecnik(at)ce.kgzs.si

Gašper Hus
kontrolor (Celje)
tel.: 03 425 40 50
gasper.hus(at)ce.kgzs.si

Aleš Ermenc
kontrolor (Gornji Grad, Ljubno)
tel.: 051 690 523
ales.ermenc(at)ce.kgzs.si

Marko Fajdiga
kontrolor (Polzela, Braslovče - del, Žalec)
tel.: 051 690 525
marko.fajdiga(at)ce.kgzs.si

Martina Hajnže
kontrolor (Prevalje - Ravne na Koroškem)
tel.: 051 690 527
martina.hajnze(at)ce.kgzs.si

Bogdan Hrašar
kontrolor (Mozirje, Žalec - del)
tel.:031 822 517
bogdan.hrasar(at)ce.kgzs.si

Marta Kos
kontrolor (Dravograd, Ravne - del)
tel.: 051 690 529
marta.kos(at)ce.kgzs.si

Marija Kovše
kontrolor (Slovenske Konjice)
tel: 051 690 530
marija.kovse(at)ce.kgzs.si

Zoran Kramer, univ. dipl. inž. zoot.
vodja oddelka (Celje)
tel.:03 425 40 52, 041 359 317
zoran.kramer(at)ce.kgzs.si

Bogdan Kuhar
kontrolor (Šoštanj, Velenje)
tel.: 051 690 531
bogdan.kuhar(at)ce.kgsz.si

Roman Leskovšek
kontrolor (Celje, Dobrna, Štore, Vojnik)
tel.: 051 690 533
roman.leskovsek(at)ce.kgzs.si

Marjana Malovšek, inž. kmet.
koordinator - vodja kontrolorjev
tel.: 03 425 40 58, 041 792 476
marjana.malovsek(at)ce.kgzs.si

Robert Natek
kontrolor (Braslovče - del, Prebold, Tabor, Žalec)
tel.: 051 690 535
robert.natek(at)ce.kgzs.si

Janez Ocepek
kontrolor (Velenje, Šoštanj - del, Žalec - del)
tel.: 051 690 536
janez.ocepek(at)ce.kgzs.si

Martina Osojnik
kontrolor (Podčetrtek- Bistrica ob Sotli)
tel: 051 690 537
martina.osojnik(at)ce.kgzs.si

Dominik Pečovnik mag.inž. zoot.                                                                                                                                                      selekcionist II     
tel.: 03 425 40 59, 041 399 573 
dominik.pecovnik(at)ce.kgzs.si

Ivan Prislan
kontrolor (Ljubno - del, Rečica ob Savinji, Nazarje - del, Mozirje - del)
tel.: 051 690 538
ivan.prislan(at)ce.kgzs.si

Ivan Rakun
kontrolor (Mozirje - del, Šmartno ob Paki, Šoštanj - del, Velenje - del)
tel.: 051 690 540
ivan.rakun(at)ce.kgzs.si

Marjana Sovič
reprodukcija
tel.: 03 425 40 53, 041 564 735
sovic.marija(at)ce.kgzs.si

Marko Sovinšek
kontrolor (Gornji Grad)
tel.: 051 690 541
marko.sovinsek(at)ce.kgzs.si

Martin Trebovc
kontrolor za drobnico
tel.: 041 794 267                                                                                                                                              martin.trebovc(at)ce.kgzs.si

Marjeta Trošt
kontrolor (Laško - Radeče)
tel.: 041 214 142
marjeta.trost(at)ce.kgzs.si

Ivanka Ulaga - Kodrun
kontrolor (Laško - del, Šetjur - del)
tel.: 051 690 543
ivanka.ulaga-kodrun(at)ce.kgzs.si

Slavica Vedlin
kontrolor (Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Laško)
tel.: 051 690 544
slavica.vedlin(at)ce.kgzs.si

Ivanka Verk
rodovničarka
tel.: 03 425 40 56, 051 690 - 524
ivanka.fajdiga(at)ce.kgzs.si

Jožica Vratuša
kontrolor (Vitanje - Zreče, Slovenske Konjice - del)
tel.: 051 690 545
jozica.vratusa(at)ce.kgzs.si

Janez Vreže
kontrolor (Šmarje, Rogaška Slatina, Rogatec)
tel.:051 690 546
janez.vreze(at)ce.kgzs.si

Damjan Zidar
kontrolor (Šmarje, Grobelno)
tel.: 031 284 169                                                                                                                                                   damjan.zidar(at)ce.kgzs.si

Tone Zorman
kontrolor (Slovenj Gradec, Mislinja)
tel.: 041 418 982                                                                                                                                                  tone.zorman(at)ce.kgzs.si

Matej Zupanc
koordinator - vodja kontrolorjev
tel.: 03 425 40 55, 041 704 750
matej.zupanc(at)ce.kgzs.si

mag. Marjeta Ženko, univ. dipl. inž. zoot.                                                                                                                                Selekcionistka za področje reje drobnice in prašičereje
tel.: 03 425 40 57, 031 343 921
marjeta.zenko(at)ce.kgzs.si

dr. Andreja Komprej                                                                                                                                                                    Koordinator III
tel.: 02 883 99 13, 
andreja.komprej(at)ce.kgzs.si

Izpostave

Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

 • Mitja Dimec, inž. kmet.
  koordinator II, za območje Izpostave Celje
  tel.: 03 490 75 82, 041 405 922
  mitja.dimec(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                    
 • spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 490 75 80, 041 479 587
  vesna.mazej.usen(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                          
 • Vesna Mihalič, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 490 75 84, 051 414 364
  vesna.mihalic(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                   
 • Damjana Flere, (začasno odsotna)                                                                                                                                                    terenski kmetijski svetovalec II,                                                                                                                                                        tel.: 051 340 817                                                                                                                                                                damjana.flere(at)ce.kgzs.si

Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd

 • Konrad Dihpol, koodinator II, za območje izpostave Dravograd
  tel.: 02 87 106 80, 041 442 825
  konrad.dihpol(at)ce.kgzs.si

 • Bernarda Javornik, univ. dipl. inž. kmet. terenski kmetijski svetovalec, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 02 871 06 82, 041 440 036
  bernarda.javornik(at)ce.kgzs.si

Ravne na Koroškem, Trg 67, 2391 Prevalje

 • Vinko Golob, koordinator II, , za območje Izpostave Ravne
  tel.: 02 82 469 20, 041 465 142
  vinko.golob(at)ce.kgzs.si

 • Darja Jeriček, 
  svetovalka specialistka za področje razvoja podeželja
  tel.:02 824 69 23, 041 474 881
  darja.jericek(at)ce.kgzs.si

 • Ana Krajnc,                                                                                                                                                                              terenska kmetijska svetovalka - pripravnica                                                                                                                                      tel.:02 824 69 22, 030 362 409                                                                                                                        ana.krajnc(at)ce.kgzs.si
 • Nina Sečko, mag. agr. ekon. - uradne ure ponedeljek, torek in sreda                                                                                        terenska kmetijska svetovalka                                                                                                                                                           tel.: 02 824 69 22, 051 239 515                                                                                                                          nina.secko(at)ce.kgzs.si

Slovenj Gradec, Celjska cesta 116, 2380 Slovenj Gradec

 • Smiljan Štruc, koordinator II, za območje izpostave Slovenj Gradec
  tel.: 02 88 399 10,041 475 477
  smiljan.struc(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                 
 • Marija Vaukan, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 02 883 99 12, 041 436 519
  marija.vaukan(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                               
 • Nina Sečko, mag.agr.ekon - uradne ure četrtek in petek
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:02 883 99 11, 051 239 515
  nina.secko(at)ce.kgzs.si

Velenje, Metleče 7, 3325 Šoštanj

 • Lidija Diklič, koordinator II, za območje izpostave Velenje
  tel.: 89 882 70, 041 475 478
  lidija.diklic(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                    
 • Marjana Avberšek - začasno na sedežu zavoda kot specialist za agrarno ekonomiko                                                                               
 • Vesna Ranc, univ. dipl. inž. agr. (začasno odsotna)
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 898 82 71
  vesna.ranc(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                    
 • mag. Darija Trpin Švikart, univ. dipl. inž. kmet.
  svetovalka specialistka II (za področje  ekonomike v kmetijstvu)
  tel.: 03 898 82 71, 051 414 363
  darija.trpin.svikart(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                         
 • Barbara Veber,                                                                                                                                                                                tel.:03 898 82 71                                                                                                                                                        barbara.veber(at)ce.kgzs.si

Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

 • Štefka Goltnik, inž. kmet. koordinator II za območje izpostave Mozirje
  tel.: 03 83 909 10, 041 475 479
  stefka.goltnik(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                
 • Bernarda Brezovnik, dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 839 09 13, 041 431 201
  bernarda.brezovnik(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                        
 • Sonja Moličnik Oblak, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 839 09 52, 041 431 533
  sonja.moličnik.oblak(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                      
 • Iztok Polanšek, mag.inž. zoot.                                                                                                                                                              terenski kmetijski svetovalec II                                                                                                                                                     tel.: 03 839 09 12, 031 487 363                                                                                                                                    iztok.polansek(at)ce.kgzs.si

Žalec, Mestni trg 7, 3310 Žalec

 • Marko Tevž, dipl. inž. kmet., koordinator II, za ombočje izpostave Žalec
  tel.: 03 71 017 80, 041 475 480
  marko.tevz(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                   
 • Andreja Žolnir, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.:03 710 17 84, 051 440 118
  andreja.zolnir(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                
 • Mira Vrisk, inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec II
  tel.:03 710 17 83, 051 440 119
  mira.vrisk(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                     
 • Maja Klemen Cokan, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 710 17 86, 041 498 266
  maja.klemencokan(at)ce.kgzs.si

Slovenske Konjice Oplotniška 1, 3210 Slovenske Konjice

 • Alenka Sekirnik, koordinator II, za območje izpostave Slovenske Konjice
  tel.: 03 75 918 50, 041 475 481
  alenka.sekirnik(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                              
 • Ivica Podkrajšek, inž. kmet., terenski kmetijski svetovalec IV
  tel.:03 759 18 54, 041 424 683
  ivica.podkrajsek(at)ce.kgzs.si                           
 • Andreja Marguč Kavc, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 759 18 55, 041 429 484
  andreja.marguc-kavc(at)ce.kgzs.si

Laško, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško

 • Slavica Hudina, koordinator II, za območje izpostave Laško
  tel.: 03 734 08 71, 041 448 017
  slavica.hudina(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                               
 • Bernarda Gračner, inž. kmet.
  terenska kmetijska svetovalka I
  tel.:03 734 08 74, 041 404 327
  bernarda.gracner(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                          
 • Jožica Krašovec, dipl. inž. kmet.
  terenska kmetijska svetovalka I za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 734 08 73, 041 405 921
  jozica.krasovec(at)ce.kgzs.si
 • Špela Kukovič, mag. varne hrane,                                                                                                                                                    terenska kmetijska svetovalka I                                                                                                                                                            tel.: 03 734 08 70, 040 361 447                                                                                                                                                 spela.kukovic(at)ce.kgzs.si

Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur                                                                                                                                                          

 • Tatjana Tisel, inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec IV
  tel.:03 749 10 60, 041 427 774
  tatjana.tisel(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                  
 • Jelka Ferlež, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 749 10 64, 041 448 016
  jelka.ferlez(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                   
 • Mojca Pušnik, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 749 10 66
  mojca.pusnik(at)ce.kgzs.si

Šmarje pri Jelšah, Obrtniška ulica 2, 3240 Šmarje pri Jelšah

 • Marija Gradišek, koordinator II, za območje izpostave Šmarje pri Jelšah
  tel.: 03 81 830 43, 041 479 593
  marija.gradišek(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                             
 • Janez Strašek,
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 818 30 43, 041 276 046
  janez.strasek(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                
 • Simon Gajšek, univ. dipl. inž. agr.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 818 30 32, 051 305 768
  simon.gajsek(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                
 • Marija Kos, dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 818 30 41, 051 440 116
  marija.kos(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                      
 • Mateja Golob, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 818 30 44, 041 429 094
  mateja.golob(at)ce.kgzs.si                                                                                                                                                                 
 • Marjeta Orlčnik, dipl. inž. agr. in hort.
  terenski kmetijski svetovalec II, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.:03 818 30 31, 041 475 482
  marjeta.orlcnik(at)ce.kgzs.si

 

Kontrolorji

 • Leskovšek Roman,  tel.: 051 690 533
 • Fajdiga Marko, tel.: 041 817 842
 • Natek Robi, tel.: 051 690 535
 • Bogdan Hrašar, tel.: 041 693 706
 • Ivan Rakun, tel.: 051 690 540
 • Janez Ocepek, tel.: 051 690 536
 • Bogdan Kuhar, tel.: 051 690 531
 • Niko Blatnik, tel.: 051 690 548
 • Marko Sovinšek, tel.: 051 690 541
 • Ivan Prislan, tel.: 051 690 538
 • Damjan Zidar, tel.: 031 284 169
 • Martina Osojnik, tel.: 051 690 537
 • Janez Vreže, tel.: 051 690 546
 • Martina Hajnže, tel.: 051 690 527
 • Mira Kovše, tel.: 051 690 530
 • Jožica Vratuša, tel.: 051 690 545
 • Marjeta Trošt, tel.: 051 690 542
 • Slavica Vedlin, tel.: 040 299093
 • Ivanka Ulaga Kodrun, tel.: 051 690 543
 • Petra Detečnik, tel.: 051 690 522
 • Tone Zorman, tel.: 041 418 982
 • Aleš Ermenc, tel.: 051 690 523
 • Marta Kos, tel.: 051 690 529
 • Martin Trebovc, tel.: 041 794 267
 • Gašper Hus, tel.: 031 732 633

 

Oddelek skupnih služb in računovodstva

 • Nataša Menart, uni. dipl. kom., finančnik, vodja oddelka
  tel.: 03 42 555 20, 
  natasa.menart(at)ce.kgzs.si
 • Lidija Đuđić, dipl. ing. agr. in horti., tajništvo                                                                                                                                      tel.; 03 425 55 00                                                                                                                                                  tajnistvo@ce.kgzs.si
 • Anja Bizjak, uni. dipl. ekon.,poslovni sekretar VII/2                                                                                                                          tel.:03 425 55 25, 041 283 072                                                                                                                            anja.bizjak(at)ce.kgzs.si
 • Natalija Grobin, knjigovodja V                                                                                                                                                            tel.: 03 425 55 26                                                                                                                                                                            natalija.grobin(at)ce.kgzs.si

Projekti v kmetijstvu

 • Barbara Lobe,
  tel.: 03 42 555 24,
  barbara.lobe(at)ce.kgzs.si
 • Anka Luskar, inž. kmet. 
  tel.: 03 42 555 17,
  anka.luskar(at)ce.kgzs.si
 • Cvetka Matavž,
  tel.: 02 883 99 11,
  cvetka.matavz(at)ce.kgzs.si
 • Janja Romih, uni.dipl. ekon.
  tel.: 03 42 555 18,
  janja.romih(at)ce.kgzs.si

 

Informacije javnega značaja

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Polona Starc, univ. dipl. prav.
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje,
polona.starc@ce.kgzs.si,
03 490 75 88