Kontakti

Organizacijske enote

Tajništvo: Lidija Đuđić, dipl. inž. agr. in horti.

tel.; 03 42 555 10
tajnistvo@ce.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek in sredo, 8.00 - 12.00

Vodja oddelka: Vesna Čuček
univ. dipl. inž. agr. in univ. dipl. ekon.
tel.: (03) 42 555 11, 041 435 528
vesna.cucek@ce.kgzs.si

mag. Peter Pšaker, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalec specialist II ( za področje živinoreje in kmetijskih gradenj, tudi v ekološkem kmetovanju )
tel.: 03  42 55 512, 041426 512
peter.psaker@ce.kgzs.si

Mitja Zupančič, univ. dipl. inž. zoot.
svetovalec specialist II (za področje ekološkega kmetovanja)
tel.: 0342 55 513, 041426 513
mitja.zupancic@ce.kgzs.si

Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II (za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin, poljedelstva, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:0342 55 514, 041426 514
igor.skerbot@ce.kgzs.si

mag. Tatjana Pevec, univ. dipl. inž. agr. - začasno odsotna
svetovalka specialistka II (za področje travništva, pašništva, krmnih rastlin, tudi v ekološkem kmetovanju ter za področje varovanja narave in okolja) - nadomešča jo Andreja Marguč Kavc
tel.:0342 55 515, 041  426 515
tatjana.pevec@ce.kgzs.si

Marjana Avberšek, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II ( za področje ekonomike v kmetijstvu)
tel.: 0349 07 589, 051 440 120
marjana.avbersek@ce.kgzs.si

Darja Jeriček, univ.dipl.inž.agr.
svetovalka specialistka II (za področje razvoja podeželja )
tel.: 02 824 69 23, 041474 881
darja.jericek@ce.kgzs.si

Polona Starc, univ. dipl. prav.
svetovalka specialistka II (za področje razvoj podeželja)
tel.:0349 07 588, 051420 657
polona.starc@ce.kgzs.si

Irena Friškovec, univ.dipl. inž. agr.
svetovalka specialistka II (za področje hmeljarstva, rastlinske pridelave in namakanja)
tel.:0371 01 785, 051414 365
irena.friskovec@ce.kgzs.si

Vesna Zalokar, mag. inž. hortikulture
svetovalka specialistka II (za področje varstva rastlin, tudi v ekološkem kmetovanju)
tel.:0371 01 788, 031 222 157
vesna.zalokar@ce.kgzs.si

Irena Kos, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
Svetovalka specialistka II (za področje predelava mesa na kmetiji)
tel.: 03 490 75 83, 041 475 484
irena.kos@ce.kgzs.si

Renata Kosi, univ. dipl. zg.
Strokovna sodelavka III (za področje turizem na kmetiji)
tel.: 03 491 64 81, 031 776 945
renata.kosi@ce.kgzs.si

Rok Samecmag. kmet.
Svetovalec specialist II (za področje živinoreje)
tel.: 03 490 75 85, 051 226 622
rok.samec@ce.kgzs.si

Maja Vodopivec, univ. dipl. inž. kmet.
Svetovalka specialistka II (za področje ekonomike v kmetijstvu)
tel.: 03 490 75 86, 051 239 515
maja.vodopivec@.ce.kgzs.si

Tjaša Pangerl, 
terenska kmetijska svetovalka I
tel.: 03 42 55 516, 070 982 196
tjasa.pangerl@ce.kgzs.si

 

Petra Detečnik
kontrolor (Slovenj Gradec)
tel.: 051 690 522
petra.detecnik@ce.kgzs.si

Gašper Hus
kontrolor (Celje)
tel.: 03 425 40 50
gasper.hus@ce.kgzs.si

Aleš Ermenc
kontrolor (Gornji Grad, Ljubno)
tel.: 051 690 523
ales.ermenc@ce.kgzs.si

Marko Fajdiga
kontrolor (Polzela, Braslovče - del, Žalec)
tel.: 051 690 525
marko.fajdiga@ce.kgzs.si

Aleš Černogoj
kontrolor (Šmarje pri Jelšah)
tel.: 040 267 808
ales.cernogoj@ce.kgzs.si

Martina Hajnže
kontrolor (Prevalje - Ravne na Koroškem)
tel.: 051 690 527
martina.hajnze@ce.kgzs.si

Bogdan Hrašar
kontrolor (Mozirje, Žalec - del)
tel.:041 693 706
bogdan.hrasar@ce.kgzs.si

Marta Kos
kontrolor (Dravograd, Ravne - del)
tel.: 051 690 529
marta.kos@ce.kgzs.si

Dominik Pečovnik mag.inž. zoot.
vodja oddelka (Celje)  
tel.: 03 425 40 52, 041 399 573 
dominik.pecovnik@ce.kgzs.si

Bogdan Kuhar
kontrolor (Šoštanj, Velenje)
tel.: 051 690 531
bogdan.kuhar@ce.kgsz.si

Roman Leskovšek
kontrolor (Celje, Dobrna, Štore, Vojnik)
tel.: 051 690 533
roman.leskovsek@ce.kgzs.si

Marjana Malovšek, inž. kmet.
koordinator - vodja kontrolorjev
tel.: 03 425 40 58, 041 792 476
marjana.malovsek@ce.kgzs.si

Robert Natek
kontrolor (Braslovče - del, Prebold, Tabor, Žalec)
tel.: 051 690 535
robert.natek@ce.kgzs.si

Janez Ocepek
kontrolor (Velenje, Šoštanj - del, Žalec - del)
tel.: 051 690 536
janez.ocepek@ce.kgzs.si

Jernej Mavhar dipl. ing. zoot.koordinator III  
tel.: 03 425 40 59
jernej.mavhar@ce.kgzs.si

Ivan Prislan
kontrolor (Ljubno - del, Rečica ob Savinji, Nazarje - del, Mozirje - del)
tel.: 051 690 538
ivan.prislan@ce.kgzs.si

Ivan Rakun
kontrolor (Mozirje - del, Šmartno ob Paki, Šoštanj - del, Velenje - del)
tel.: 051 690 540
ivan.rakun@ce.kgzs.si

Marjana Sovič
reprodukcija
tel.: 03 425 40 53, 041 564 735
sovic.marija@ce.kgzs.si

Marko Sovinšek
kontrolor (Gornji Grad)
tel.: 051 690 541
marko.sovinsek@ce.kgzs.si

Martin Trebovc
kontrolor za drobnico
tel.: 041 794 267
martin.trebovc@ce.kgzs.si

Ivanka Ulaga - Kodrun
kontrolor (Laško - del, Radeče)
tel.: 051 690 543
ivanka.ulaga-kodrun@ce.kgzs.si

Slavica Vedlin
kontrolor (Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Laško)
tel.: 051 690 544
slavica.vedlin@ce.kgzs.si

Ivanka Verk
rodovničarka
tel.: 03 425 40 56, 051 690 - 524
ivanka.fajdiga@ce.kgzs.si

Jožica Vratuša
kontrolor (Vitanje - Zreče, Slovenske Konjice - del)
tel.: 051 690 545
jozica.vratusa@ce.kgzs.si

Damjan Zidar
kontrolor (Šmarje, Grobelno)
tel.: 031 284 169
damjan.zidar@ce.kgzs.si

Tone Zorman
kontrolor (Slovenj Gradec, Mislinja)
tel.: 041 418 982
tone.zorman@ce.kgzs.si

Matej Zupanc
koordinator - vodja kontrolorjev
tel.: 03 425 40 55, 041 704 750
matej.zupanc@ce.kgzs.si

dr. Andreja Komprej
Selekcionistka za področje reje drobnice in prašičereje
tel.: 03 425 40 51, 070 482 337
andreja.komprej@ce.kgzs.si

Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje - uradne ure: ponedeljek in sreda, 8.00 - 12.00

 • Mitja Dimec, inž. kmet.
  koordinator II, za območje Izpostave Celje
  tel.: 03 490 75 82, 041 405 922
  mitja.dimec@ce.kgzs.si  
 • spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 490 75 80, 041 479 587
  vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si  
 • Urška Pevec, dipl. inž. agr.(UN)
  terenska kmetijska svetovalka II
  tel.: 03 490 75 87, 070 982 197
  urska.pevec@ce.kgzs.si

Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd - uradne ure: sreda, 8.00 - 12.00

 • Konrad Dihpol, koodinator II, za območje izpostave Dravograd
  tel.: 02 87 106 80, 041 442 825
  konrad.dihpol@ce.kgzs.si

 • Bernarda Javornik, univ. dipl. inž. kmet., terenski kmetijski svetovalec, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 02 871 06 82, 041 440 036
  bernarda.javornik@ce.kgzs.si,
  uradne ure v Dravogradu: ponedeljek, 8.00 - 12.00, pokriva še Slovenj Gradec, Prevalje in Radlje ob Dravi (po dogovoru)

Ravne na Koroškem, Trg 67, 2391 Prevalje - uradne ure: 

 • Vinko Golob, koordinator II, za območje Izpostave Ravne
  tel.: 02 82 469 20, 041 465 142
  vinko.golob@ce.kgzs.si

 • Darja Jeriček
  svetovalka specialistka za področje razvoja podeželja
  tel.:02 824 69 23, 041 474 881
  darja.jericek@ce.kgzs.si

 • Ana Knez, dipl. inž. agr.terenska kmetijska svetovalka II
  tel.:02 824 69 22, 030 362 409
  ana.knez@ce.kgzs.si
 • Vesna Ranc, univ. dipl. inž. agr., uradne ure: ponedeljek, torek, sredaterenska kmetijska svetovalka I
  tel.: 02 824 69 22, 030 656 793
  vesna.ranc@ce.kgzs.si
 • Barbara Kralj, mag. kmet.terenska kmetijska svetovalka I
  tel.:03 824 69 22, 030 481 323
  barbara.kralj@ce.kgzs.si 

Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec - uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, 8.00 - 12.00

 • Smiljan Štruc, koordinator II, za območje izpostave Slovenj Gradec
  tel.: 02 88 399 10,041 475 477
  smiljan.struc@ce.kgzs.si 
 • Marija Vaukan, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 02 883 99 12, 041 436 519
  marija.vaukan@ce.kgzs.si 
 • Vesna Ranc, univ. dipl. inž. agr. - uradne ure četrtek in petek
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:02 883 99 11, 030 656 793
  vesna.ranc@ce.kgzs.si

Velenje, Metleče 7, 3325 Šoštanj - uradne ure: ponedeljek, 8.00 - 12.00, sreda, 8.00 - 12.00

Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje - uradne ure: ponedeljek, 8.00 - 12.00, sreda, 8.00 - 12.00, ostale dni po predhodnem dogovoru  

Žalec, Mestni trg 7, 3310 Žalec - uradne ure: ponedeljek in sreda, 8.00 - 12.00

 • Irena Friškovec, univ.dipl. inž. agr., koordinator II za območje izpostave Žalec, svetovalka specialistka II (za področje hmeljarstva, rastlinske pridelave in namakanja)
  tel.: 03 710 17 85, 051414 365
  irena.friskovec@ce.kgzs.si
 • Vesna Mihalič, univ. dipl. inž. kmet. koordinatorka svetovalk za kmečko družino in razv. dop. dejavnosti (teren območje ŽA in VE)
  tel.: 03 710 17 84, 051 414 364
  vesna.mihalic@ce.kgzs.si
 • Mira Vrisk, inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec II
  tel.:03 710 17 83, 051 440 119
  mira.vrisk@ce.kgzs.si
 • Maja Klemen Cokan, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 710 17 86, 041 498 266
  maja.klemencokan@ce.kgzs.si
 • Blaž Dimec, dipl. inž. agr.terenski kmetijski svetovalec II
  tel.: 03 710 17
  blaz.dimec@ce.kgzs.si
 • Doroteja Kovše, mag. inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka I - pripravnic
  tel.:03 710 17 80, 070 982 199;
  doroteja.kovse@ce.kgzs.si
 • Boštjan Zajec, mag. inž. zoot.,pripravnik; 
  tel.: 03 710 17 82, 031 504 812;
  bostjan.zajec@ce.kgzs.si

Slovenske Konjice Oplotniška 1, 3210 Slovenske Konjice - uradne ure: ponedeljek in sreda, 8.00 - 12.00

 • Alenka Sekirnik, koordinator II, za območje izpostave Slovenske Konjice
  tel.: 03 75 918 50, 041 475 481
  alenka.sekirnik@ce.kgzs.si
 • Ivica Podkrajšek, inž. kmet., terenski kmetijski svetovalec IV
  tel.:03 759 18 54, 041 424 683
  ivica.podkrajsek@ce.kgzs.si
 • Andreja Marguč Kavc, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 759 18 55, 041 429 484 - začasno nadomešča mag. Tatjano Pevec
  andreja.marguc-kavc@ce.kgzs.si
 • Mirjana Walner, mag. agr. ekon. terenska kmetijska svetovalka I
  tel. 03 759 18 52, 070 982 231
  mirjana.walner@ce.kgzs.si

Laško, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško - uradne ure: ponedeljek in sreda, 8.00 - 12.00

 • Slavica Hudina, koordinator II, za območje izpostave Laško
  tel.: 03 734 08 71, 041 448 017
  slavica.hudina@ce.kgzs.si
 • Bernarda Gračner, inž. kmet.
  terenska kmetijska svetovalka I
  tel.:03 734 08 74, 041 404 327
  bernarda.gracner@ce.kgzs.si
 • Jožica Krašovec, dipl. inž. kmet.
  terenska kmetijska svetovalka I za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.: 03 734 08 73, 041 405 921
  jozica.krasovec@ce.kgzs.si
 • Špela Kukovič, mag. varne hrane - začasno odsotna terenska kmetijska svetovalka I 
  tel.: 03 734 08 70, 040 361 447 
  spela.kukovic@ce.kgzs.si
 • Anja Vozel, mag.kmet., pripravnica - 
  tel.: 03 734 08 70, 041 243 389
  anja.vozel@ce.kgzs.si

Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur - uradne ure: ponedeljek, 7.30-12.00, sreda, 7.30-12.00 in petek, 7.30 - 10.30 

 • Tatjana Tisel, inž. kmet., koordinator II za območje izpostave Šentjur
  tel.:03 749 10 60, 041 427 774
  tatjana.tisel@ce.kgzs.si
 • Jelka Ferlež, univ. dipl. inž. zoot.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 749 10 64, 041 448 016
  jelka.ferlez@ce.kgzs.si
 • Mojca Pušnik, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 749 10 66, 070 978 310
  mojca.pusnik@ce.kgzs.si 
 • Darinka Fidler terenska kmetijska svetovalka
  tel: 03 749 10 62, 070 468 478
  darinka.fidler@ce.kgzs.si 
 • Nina Planinc, mag. kmet.
  terenska kmetijska svetovalka I
  tel:  030 304 169
  nina.planinc@ce.kgzs.si

Šmarje pri Jelšah, Obrtniška ulica 2, 3240 Šmarje pri Jelšah - uradne ure: ponedeljek, 8.00- 12.00, sreda, 8.00 - 12.00

 • Simon Gajšek, univ. dipl. inž. agr., Koordinator Iza območje izpostave Šmarje pri Jelšah 
  tel.:03 818 30 32, 051 305 768 
  simon.gajsek@ce.kgzs.si  
 • Janez Strašek, dipl. inž. živ.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 818 30 43, 041 399 875
  janez.strasek@ce.kgzs.si   
 • Marija Kos, dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.:03 818 30 41, 051 440 116
  marija.kos@ce.kgzs.si
 • Mateja Golob, univ. dipl. inž. kmet.
  terenski kmetijski svetovalec I
  tel.: 03 818 30 44, 041 429 094
  mateja.golob@ce.kgzs.si
 • Marjeta Orlčnik, dipl. inž. agr. in hort.
  terenski kmetijski svetovalec II, za področje dopolnilnih dejavnosti
  tel.:03 818 30 31, 041 475 482
  marjeta.orlcnik@ce.kgzs.si
 • Jože Stojnšek, dipl. inž. agr.terenski kmetijski svetovalec II - pripravnik
  tel.: 03 818 30 42, 068 942 321
  joze.stojnsek@ce.kgzs.si
 • Tanja Voga, terenska kmetijska svetovalka I
  tel.: 03 818 30 42, 070 901 419
  tanja.voga@ce.kgzs.si

 

 • Leskovšek Roman,tel.: 051 690 533
 • Fajdiga Marko, tel.: 041 817 842
 • Natek Robi, tel.: 051 690 535
 • Bogdan Hrašar, tel.: 041 693 706
 • Ivan Rakun, tel.: 051 690 540
 • Janez Ocepek, tel.: 051 690 536
 • Niko Blatnik, tel.: 051 690 548
 • Marko Sovinšek, tel.: 051 690 541
 • Ivan Prislan, tel.: 051 690 538
 • Damjan Zidar, tel.: 031 284 169
 • Martina Hajnže, tel.: 051 690 527
 • Jožica Vratuša, tel.: 051 690 545
 • Slavica Vedlin, tel.: 040 299093
 • Ivanka Ulaga Kodrun, tel.: 051 690 543
 • Petra Detečnik, tel.: 051 690 522
 • Tone Zorman, tel.: 041 418 982
 • Aleš Ermenc, tel.: 051 690 523
 • Marta Kos, tel.: 051 690 529
 • Martin Trebovc, tel.: 041 794 267
 • Gašper Hus, tel.: 031 732 633

 

 

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Polona Starc, univ. dipl. prav.
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
polona.starc@ce.kgzs.si,
03 490 75 88