Aktualno

Izberite kategorijo:
Koruza sama zbira najmanjše kapljice vode. foto: T. Pevec
KIS KOKRA je slovenska sorta krompirja za ekološko pridelavo, Foto Igor Škerbot 2022
foto: Dominik Pečovnik
Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec
vir: MKGP
Endivija in glavnata solata za poletno pridelavo, Igor Škerbot 2022
Paradižnik, Foto Igor Škerbot 2022
Bučke po toči foto: P. Potočnik
STROKOVNO SREČANJE PRI REJI DROBNICE
Paradižnik, Foto Igor Škerbot 2022
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla foto: T. Pevec
Mešan posevek solat in kolerabice, Foto Igor Škerbot 2022
Našli rešitev za napačne odločbe
Dobrobit živali – krave molznice v hlevu
foto: Igor Škerbot
Za kakovosten pridelek ozimne pšenice je prehranjenost z dušikom ključna. Izvid Nmin testa pomaga pri odločitvi, koliko dušika v dognojevanju uporabiti. Foto Igor Škerbot
Cepljenje za lub (foto: Vesna Čuček)
Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com
Cvetoči dosevki v septembru na ekološki kmetiji Krajnc, foto: Mitja Zupančič
Opraševanje pomembno za dober pridelek tudi na ekološki kmetiji;  Foto: Mitja Zupančič
foto: Ivica Podkrajšek
Za nova pokojninska upravičenja je treba vložiti z...
Ekološko kmetovanje in mladi prevzemniki
Spomladi na paši foto: Helena Prepadnik
Sajenje sadike kolerabice v prostor med solate na primerno razdaljo in globino, Foto Igor Škerbot, 2022
Zgodnji posevek solate, Foto Igor Škerbot, 2022
Na dan 22. marca 2022 smo ob 8.00 uri zjutraj na njivi izmerili le slabi 2°C, kar je premalo za sajenje krompirja, Foto Igor Škerbot
Foto: Irena Kos
foto: Robert Kranvogel
Foto: Igor Škerbot
Delavnico smo izvedli na kmetiji Žerjav v Malih Dolah (foto: Nina Planinc)
Foto Pexels
Foto: Igor Škerbot - jara žita so dobro vzniknila
Kurjenje brežine, foto: T. Pevec
Kmetija v gorskem območju, foto: Štefka Goltnik
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih raz...
Foto: Iris Škerbot
katalog bikov za leto 2022, Vir: OC Preska, OC Ptuj
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
vir: KGZS - Zavod Ptuj
Vir: TRPIN Švikart, Darja FADN : mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev / avtorji Darja Trpin Švikart ... [et al.]. -
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Igor Škerbot
foto: Polona Starc
Vam dobava živil v javne zavode povzroča težavo?
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko...
Zbornica dosegla, da za kmete ni več obveznega vstopa v sistem DDV
Foto: Mitja Zupančič