Aktualno

Izberite kategorijo:
Foto: Barbara Kralj
Spletna predstavitev 27. JAVNEGA RAZPISA IZ NASLOV...
Odcvetele rastline orjaške zlate rozge, foto: Lidija Diklič
Izvajanje Nmin testa z aparaturo RQ flex, foto: Igor Škerbot
Posevek žita, foto: Igor Škerbot
Paradižnik v lonce za na balkon ali teraso, foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,
Foto: Lidija Diklič - sejalnica za vsejavanje v travno rušo
Foto: Igor Škerbot
VABILO NA 7. DRŽAVNO RAZSTAVO GOVEDI RJAVE PASME S...
Z vlaknino prekrita tla po sajenju zgodnjega krompirja, Foto IGŠ 2023
Utrinek iz ocenjevanja vin
Foto: Irena Kos
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kme...
Sadika kolerabice za zgodnjo pridelavo, Foto IGŠ 2023
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca za določitev suhe snovi
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca silaže za določitev suhe snovi
Foto: Barbara Kralj
Lopata in vile za prekopavanje tal - nepogrešljivo vrtnarsko orodje, foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
Foto: Vesna Čuček
Pašnik za kokoši na strmih površinah in kostanji (foto: Vesna Čuček)
Kurjenje travnika, foto: T. Pevec
Vse o zbirnih vlogah 2023
Foto: Barbara Kralj
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
vir: Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin
Foto T. Pevec: Cvetoči krmni grah
Kolobar in razvrščanje zelenjadnic je potreben tudi v rastlinjaku, foto: Igor Škerbot, 2022
Živalim prilagojena reja, foto: Barbara Lobe
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Vir: TRPIN Švikart, Darja FADN : mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev / avtorji Darja Trpin Švikart ... [et al.]. -
Foto: M. Lešnik
Predstavitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.2 P...
Posevek solate iz kakovostnih solatnih sadik, Foto IGŠ 2022
Foto: Janez Lapanje, predelava mleka na kmetiji Na Krnicah
foto: Igor Škerbot, zbiranje kapnice za namakanje zelenjave
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi